Gå til sidens indhold

FAQ om coronavirus og dit arbejde

Situationen omkring coronavirus udvikler sig dag for dag og rejser mange spørgsmål om din arbejdssituation. Hvordan er du stillet, hvis myndighederne eller din arbejdsgiver sender dig i coronakarantæne? Eller hvis du selv vælger at blive hjemme af frygt for smitte? – Får du så stadig løn? Eller kan du risikere at miste dit job, fordi du ikke møder op?

Her har vi samlet nogle svar på nogle spørgsmål, du bør være opmærksom på.

Sygdom og karantæne

Blive hjemme

 • Må jeg blive hjemme fra arbejde af frygt for at blive smittet med coronavirus på arbejdspladsen?

  Nej, det må du ikke. Det vil være ulovlig udeblivelse, som kan føre til afskedigelse eller bortvisning, fordi du ikke er syg, og det hverken er bestemt af en læge eller af din arbejdsgiver, at du skal blive hjemme. Kun i særlige tilfælde kan der være tale om, at du kan standse arbejdet, hvis dit liv eller helbred er i fare. Tal med din arbejdsgiver om din frygt og gå i dialog på arbejdspladsen om, hvordan I skal håndtere det, og med sundhedsmyndighederne, hvis der er en konkret grund til det.

  Hvis du eller personer i din husstand tilhører en risikogruppe i forhold til smitte med covid-19, kan du måske gøre brug af en særlig ordning, hvor du efter aftale med din arbejdsgiver kan blive hjemme og modtage sygedagpenge i stedet for løn foreløbing frem til den 31. august. Det kræver, at du opfylder en række betingelser:

  • Du skal tilhøre en af grupperne på Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme eller tilstande, der kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19.
  • Der skal være dokumentation fra din læge for, at du eller dine pårørende tilhører en risikogruppe. 
  • Du skal indgå en aftale med din arbejdsgiver om, at du kan blive hjemme fra arbejde – ordningen giver dig ikke ret til fravær fra arbejdspladsen.
  • Det skal ikke være muligt at arbejde hjemmefra, og din arbejdsgiver skal erklære, at arbejdspladsen ikke kan indrettes på betryggende vis, og at du ikke kan omplaceres i virksomheden og dermed undgå smitterisiko.
  Din arbejdsgiver kan også vælge at betale dig løn under fraværet og vil i så fald kunne få sygedagpengerefusion.

  Specielt for hele det offentlige område er der indgået en aftale, som betyder, at man som offentligt ansat har ret til løn, hvis man falder indenfor ovenstående ordning med sygedagpenge. Der er tale om en midlertidig ordning, som giver dig ret til løn foreløbig frem til 31. august. Arbejdsgiver får så sygedagpengerefusion.
 • Må jeg blive hjemme fra arbejde, hvis min arbejdsgiver undlader at sende en kollega hjem, der har været udsat for smitte?
  Hvis din arbejdsgiver ikke følger myndighedernes vejledning om at sende medarbejdere hjem i 14 dage, hvis de har været udsat for smitte, bør du kontakte sundhedsmyndighederne og DSL. 

  Arbejdsmiljøloven fastslår, at arbejdsgiveren skal sørge for, at du kan udføre dit arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det indebærer blandt andet, at arbejdsgiveren skal oplyse dig om eventuelle sygdomsfarer. Hvis du har en begrundet mistanke om, at din arbejdsgiver ikke lever op til disse forpligtelser, så skal du tage fat på din arbejdsmiljørepræsentant. Hvis der ikke er en arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads, så tag fat i din fagforening. 
 • Må jeg blive hjemme og passe mit barn, hvis skole eller daginstitution er lukket?

  Nej, du skal selv finde anden pasning til dit barn, hvis du skulle have været på arbejde. Tal med din arbejdsgiver, om der er mulighed for andre løsninger som fx hjemmearbejde eller ændrede mødetider, brug af afspadsering eller ferie. 

 • Må jeg undlade at arbejde hjemme, hvis jeg er hjemsendt, men fx har hjemsendte børn, som gør det vanskeligt at arbejde?

  Situationen er den samme, som hvis du skulle møde på arbejdet. Du skal selv finde pasning til dine børn, så du kan varetage dit arbejde. Hvis du ikke opfylder din arbejdsforpligtelse, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser. Kontakt din arbejdsgiver, hvis ikke du er i stand til at varetage dit arbejde hjemmefra og forsøg at finde en løsning, fx nedsat tid eller brug af afspadsering og ferie.

Ferie/rejser

Graviditet

 • Særlige anbefalinger til gravide
  Som gravid er du i den særlige risikogruppe kategoriseret af Sundhedsstyrelsen. 
  For gravide anbefales følgende:

  • Bliv hjemme i den udstrækning det er muligt.
  • Undgå steder med mange mennesker, som er tæt på hinanden. Vi fraråder fx, at du bruger offentlige transportmidler særligt i myldretiden.
  • Sørg for ekstra god håndhygiejne. Vask dine hænder grundigt, hvis du fx har rørt ved håndtag, og når du kommer hjem. Overvej at anvende handsker, når du går ud.
  • Undgå at røre næse, mund og øjne, hvis du ikke har rene hænder, da virus typisk smitter fra hænderne og til slimhinderne i næse, mund og øjne.
  • Hold afstand til andre mennesker, især hvis de ser ud til at være syge. Dråber fra hoste og nys spreder sig i luften i 1-2 meters afstand, hvorfra de kan smitte andre via mund, næse og øjne. De bliver dog ikke hængende i luften og falder til jorden.
  • Mindsk fysisk kontakt (håndtryk, kram og kys) og sociale aktiviteter fx fitnesscentre, klubber, større familiearrangementer og pasning af børnebørn.
 • Kan arbejdsgiver sende mig hjem?

  Arbejdsgiver kan vælge at sende dig hjem, for en sikkerheds skyld. I det tilfælde er du berettiget til fuld løn. 

 • Må jeg blive hjemme fra arbejdet?
  Nej, det må du ikke som udgangspunkt. Det vil være ulovlig udeblivelse, som kan føre til afskedigelse eller bortvisning, fordi du ikke er syg, og det hverken er bestemt af en læge eller af din arbejdsgiver, at du skal blive hjemme. 

  Hvis en læge derimod bedømmer, at det er risikabelt for dig eller fosteret, at du arbejder, kan du blive fraværsmeldt.  

  Først vil man dog se på, om det ikke er muligt at fjerne problemet eller give dig andre passende opgaver, der ikke på samme måde udgør en risiko.

  Du skal derfor kontakte din læge og gå i dialog med din arbejdsgiver om, hvordan du skal forholde dig.
Mit DSL