Gå til sidens indhold

Ny ferielov – det du skal være opmærksom på

Med den nye ferielov er der indført et nyt begreb - samtidighedsferie. Det betyder, at ferie afvikles løbende, efterhånden som den optjenes. I år er det første gang, at den nye ferielov slår helt igennem.

DSL Charlotte 17

Hvis du arbejder på fuld tid 37 timer ugentligt, optjener du 2,08 feriedag pr. måned svarende til 25 feriedage eller fem uger på et år. Ud af de fem uger har du krav på, at tre uger placeres i hovedferieperioden fra 1. maj til 30. september. Du har som hovedregel også ret til at holde de to ugers restferie i perioder på mindst fem dage.

Husk at holde din ferie

Ferieafholdelsesåret er ved at rinde ud, og du skal være opmærksom på, at du ikke kan overføre ferie helt som tidligere. Hvis du ikke har afholdt fire ugers ferie i ferieafholdelsesperioden (1. september til 31. december det efterfølgende år), kan ferien som udgangspunkt ikke overføres - medmindre du er hindret af fx barsel eller sygdom.

Du bør derfor senest i fjerde kvartal planlægge at have afviklet mindst fire uger af din ferie. Ellers risikerer du at miste den.

Den femte ferieuge kan du til gengæld aftale at overføre til næste ferieafholdelsesperiode, så du kan afholde den fra januar 2022. Men det kræver en skriftlig aftale med din arbejdsgiver. Har du ikke indgået en aftale om overførsel af den femte ferieuge, skal din arbejdsgiver af egen drift udbetale feriepengene.

Planlæg din ferie i god tid

Den nye måde at optjene og tælle feriedage på kræver muligvis lidt tilvænning. Du er velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du er i tvivl om, hvor meget ferie du har til gode.

Begreber

 • Samtidighedsferie

  Ferien afholdes efter den nye ferielov, hvor ferie afholdes løbende samtidig med, at den optjenes (kilde: Det tidligere Moderniseringsstyrelsen)

 • Ferieåret

  Perioden, hvor ferie optjenes efter den nye ferielov, og som løber fra 1. september til 31. august det efterfølgende år. I denne periode optjenes løbende 2,08 feriedag pr. måned svarende til fem uges ferie. (kilde: Det tidligere Moderniseringsstyrelsen)

 • Ferieafholdelsesperioden

  Perioden fra 1. september til 31. december det efterfølgende år. I alt 16 måneder, hvor den optjente ferie kan afholdes. (kilde: Det tidligere Moderniseringsstyrelsen)

 • Hovedferien

  Hovedferien udgør tre uger. Medarbejderen har krav på at afholde hovedferien i perioden 1. maj til 30. september. (kilde: Det tidligere Moderniseringsstyrelsen)

Mit DSL