Gå til sidens indhold

Ledigheden blandt DSL’erne er stadig lav

Tal fra FTFa viser, at antallet af nyledige blandt DSL’erne stadig er lav. Dermed følger DSL’ernes ledighedstal samme tendens som det generelle antal ledige på arbejdsmarkedet, der er dalende.

I en nyligt udsendt pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet om de nye ledighedstal, vises en positiv udvikling på arbejdsmarkedet. Antallet af ledige er dykket og ligger nu for første gang under niveauet fra før Covid-19 krisen og er samtidig den laveste ledighed registreret siden starten af 2009.

Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der er sket et fald i ledigheden på 5.600 fuldtidsledige personer i august 2021 sammenlignet med antallet af fuldtidsledige i juli 2021.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger i forbindelse med offentliggørelsen af de generelle ledighedstal:

- Det er fantastisk, at vi endnu engang ser et fald i ledigheden. Det er endnu et positivt tegn på, at vi fortsat er godt på vej ud af krisen. Det understreger samtidig, at regeringen sammen med et bredt udsnit af Folketingets partier har ført en ansvarlig økonomisk politik, og danskerne har stået sammen. Det skal vi glæde os over nu.

Samme tendens  gør sig gældende fra DSL’erne, da antallet af nyledige er under niveauet fra før Covid-19 krisen.

Grafen herunder fra FTFa viser tendensen tydeligt: Der tegner sig et ledighedstal for nyledige ikke dimittender, som er nedadgående set over hele perioden.

Kilde: FTFa

Ledigheden for dimittender var i vinteren og foråret 2020 og 2021 faldende og øget igen i sommeren 2020 og 2021, hvilket især skyldes dimission fra uddannelsen. Efterfølgende er ledigheden faldet igen også for dimittenderne.

Mit DSL