Gå til sidens indhold

Nyt partnerskab skal styrke beskæftigelsen for dimittender

Det nye partnerskab skal hjælpe dimittender i job i en tid med stigende ledighed. DSL er i dialog med FTFa og dermed på forkant med situationen.

Ledigheden bland dimittender er stigende og formanden for DSL, Henrik Steffensen Bach, har allerede været i dialog med FTFa i forhold til en indsats for dimittenderne inden for DSL's uddannelser.

Det nye partnerskab, som regeringen nedsætter med en række centrale aktører, skal også ses som et initiativ til at få nyuddannede i job og dæmme op for dimittendledigheden. Baggrunden for at danne det nye partnerskab er, at nyuddannede på dagpenge gennem en længere årrække er steget markant. I 2007 havde 27% modtaget dagpenge inden for det første år, efter de havde afsluttet uddannelsen, i 2018 var dette tal steget til 42%.

Partnerskabet skal via fælles opmærksomhed, praksisnære løsninger og tværgående initiativer lette overgangen fra uddannelse til job. Deres opgave bliver bl.a. at videndele og identificere aktuelle og konkrete udfordringer samt følge udviklingen i aktuelle ledighedsudfordringer for dimittender på de videregående uddannelser. Desuden at drøfte mulige initiativer, der kan afbøde det, og rådgive regeringen i forhold til mulige tiltag i overgangen mellem uddannelse og job for at styrke beskæftigelsen for dimittender.

Det første møde i partnerskabet bliver holdt i denne måned, og deres arbejde bliver at bygge videre på en række indsatser og reformer, der har haft fokus på at styrke sammenhængen mellem de videregående uddannelser og arbejdsmarkedet, bl.a trainee-indsatsen fra 2012 og en ny bevillingsmodel for de videregående uddannelser fra 2019.

Mit DSL