Gå til sidens indhold

Ny forskning viser, at mange danskere forlader arbejdsmarkedet på grund af dårligt helbred

En af årsagerne til, at tusindvis af danskere må stoppe med at arbejde, inden de når pensionsalderen, er dårligt helbred, konkluderer nyt forskningsprojekt. Og en tredjedel af dem, der arbejder med produktion eller med mennesker, forventer slet ikke at arbejde helt til pensionsalderen.

Projekt SeniorArbejdsliv viser, at mange danskere ender med at stoppe med at arbejde, inden de når pensionsalderen, fordi de både er fysisk og psykisk nedslidt. Der er tale om knap hver femte af de beskæftigede, som enten har forladt eller vil forlade arbejdsmarkedet på grund af dårligt fysisk helbred. I produktions- og plejesektoren er det op mod hver tredje, der forventer at måtte forlade arbejdsmarkedet inden pensionsalderen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard udtaler i en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet:
- Det er i flere henseender triste tal, som man kan læse i bogen, men de overrasker mig ikke. For nogle vil et bedre arbejdsmiljø kunne løse udfordringerne, men alt for mange er nedslidt, inden de når pensionsalderen, og får en lavere livskvalitet i deres alderdom. Det kan vi ikke være bekendt.
- For mig bekræfter undersøgelsen, at der er behov for, at vi får lavet en ret til tidlig pension. Jeg synes kun, det er fair, at dem, der har knoklet i rigtig mange år og ofte også har haft et hårdt arbejdsliv, kan trække sig tilbage, inden de er slidt helt ned.

Efter sommerferien vil regeringen præsentere sit udspil om ret til tidlig pension og derefter påbegynde forhandlinger. Før corona-pandemien var regeringen langt med arbejdet på en model for ret til tidlig pension, men det udskudte udspil og forhandlingsforløb ændrer ikke på regeringens ambition om, at retten til tidlig pension skal træde i kraft 1. januar 2021.

Forskningsprojektet: Projekt SeniorArbejdsliv er blevet til i et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og TeamArbejdsliv. Data er indsamlet via spørgeskemadata fra 50+-årige, der tæller både beskæftigede, ledige, efterlønsmodtagere og førtidspensionister inden for forskellige brancher. I alt ca. 15.000 personer har deltaget i projektet.

 

Mit DSL