Gå til sidens indhold

Nu ryger opholdskravet for ret til dagpenge

Regeringen og dens støttepartier har indgået en aftale om næste års finanslov – og herunder ligger en beslutning om at fjerne opholdskravet for retten til at modtage dagpenge.​ Godt nyt for DSL’s medlemmer, mener foreningen.

Mandag aften den 2. december landede regeringen og støttepartierne Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet en aftale om finansloven 2020. Og i den står bl.a., at parterne er enige om at fjerne opholdskravet for ret til dagpenge:

”Dagpengesystemet er en vigtig hjørnesten i sikringen af økonomisk tryghed og sikkerhed på det danske arbejdsmarked. Et opholdskrav for ret til dagpenge gør det derved sværere at tiltrække og fastholde udenlandske specialister og danske arbejdstagere, der ønsker at vende hjem til det danske arbejdsmarked efter en længere årrække i udlandet,” står der i finansloven som baggrund for, hvorfor partierne ønsker kravet sløjfet.

Opholdskravet betyder, at ét af kriterierne for at opnå ret til dagpenge er kravet om ophold i det danske rige, et EU/EØS-land eller Schweiz i 7 år inden for de seneste 12 år.

Den tidligere regering indførte opholdskravet med en trinvis indfasning fra 2019 til 2021, og det betyder, at det er indfaset med krav om 5 ud af 12 år i 2019 og videre skullet stige til 6 ud af 12 år i 2020 og 7 ud af 12 år i 2021.

Men det vil aftaleparterne nu sætte en stopper for ved helt at fjerne krav om ophold inden for bestemte geografiske områder for at opnå ret til dagpenge.

I stedet skal udelukkende de ordinære krav – fx kravet om indkomst eller beskæftigelse forud for ledighed – gælde for retten til dagpenge. Ændringen skal efter planen træde i kraft den 1. februar 2020.

Finansloven indeholder desuden en håndsrækning til dem, der i 2019 og frem til 1. februar 2020 har meldt sig ud af deres a-kasse på grund af, at opholdskravet fratog dem deres ret til dagpenge.

Aftalepartierne er enige om at indføre en overgangsordning, hvor de personer kan genindmelde sig gældende fra udmeldelsestidspunktet og efterbetale kontingent for den periode, medlemskabet har været afbrudt, mod at få ret dagpenge fra den første dag i den måned, hvor de anmoder om, at medlemskabet genoprettes.

På den måde bliver de ikke ramt af kravet om minimum 12 måneders medlemskab af en a-kasse forud for modtagelse af dagpenge. Muligheden for genoprettelsen af medlemskabet gælder fra den 1. februar 2020 og frem til den 31. juli 2020.

Og chef for afdelingen Kommunikation og Kompetence i DSL’s sekretariat, Hanne Jensen, er glad for, at kravet nu bliver afskaffet:

”At opholdskravet fjernes er godt nyt for DSL's medlemmer, så de nu frit kan rejse til udlandet at arbejde og samtidig bevare retten til dagpenge, når de kommer hjem,” siger hun.

Ifølge finansloven skønner parterne, at afskaffelsen af opholdskravet vil medføre merudgifter på 80 millioner kroner i 2020, 134 millioner kroner i 2021, 147 millioner kroner i 2022 og 148 millioner kroner i 2023.

Læs hele finansloven her

Mit DSL