Gå til sidens indhold

Hvad kan du se frem til?

Med det nye fællesskab får du grundlæggende en stærkere fagforening med et skarpt fokus på biovidenskab i bredeste forstand. Organisationen vil kunne levere en markant profilering af fag- og ansættelsesområdet.

DSL Charlotte 8

Styrket fagforeningsbetjening

Du får mere end 40 forhandlingskonsulenter til din rådighed. Det betyder dels, at tilgængeligheden af rådgivningen bliver større, dels, at specialiseringen af rådgivningen bliver bedre, da det er muligt at gå mere i dybden på de enkelte områder.

Øget digitalisering

Nye digitale løsninger vil betyde mere målrettet kommunikation og skræddersyede tilbud, der tager udgangspunkt i den profil, du har, og tilbyder betjening, når du har brug for det.

Stærk bio-søjle

Styrkede faglige tilbud inden for miljø, natur, landskab og fødevarer. Der skabes et særligt område, BIO, hvor ambitionen er at være dagsordensættende og profilere medlemmernes faglighed og arbejdsfelt. Indadtil skal Bio være rammen om et fagligt fællesskab og identitet blandt medlemmerne.

Større og stærkere netværk

Med et dobbelt så stort medlemsgrundlag på det naturvidenskabelige område bliver det muligt at danne nye specialiserede netværk, der kan være geografisk eller fagligt forankrede.

Arrangementer

Du vil opleve et bredere udbud af arrangementer. Studerende vil få tilbudt en række arrangementer, der særligt er henvendt til dem.

Medlemsfordele

Du vil modtage flere kontante medlemstilbud, end du har til rådighed i dag.

Tillidsrepræsentant

I overgangsperioden frem til sammenlægningen af de tre foreninger i 2023 vil du blive informeret om, hvilken betydning sammenlægningen vil få for dig.
Da DSLs medlemsgrupper opretholder egne overenskomster, vil TR-arbejdet være det samme.

Overordnet forventer vi at tilbyde en stærkere TR-dækning i fællesskab.
Er du selv tillidsrepræsentant, vil du opleve, at der allerede nu vil blive arbejdet for et øget samarbejde mellem tillidsrepræsentanter for DSL, JA og DM. Særligt vil du bl.a. få mulighed for flere kurser og arrangementer omkring TR-rollen.

Hvad sker der og hvornår?

1. januar 2022 bliver DSL’s sekretariat lagt sammen med DM’s sekretariat.

Medio 2022 træffes beslutning om vedtægt for den fælles organisation og sensommer/efterår 2022 træffer DSL’s medlemmer beslutning om fusion.

1.januar 2023 forventer vi, at DSL, JA og DM er en samlet forening.


Du kan forvente:

  • Styrket fagforeningsbetjening
  • Udvikling af vores overenskomster
  • Styrket studentersamarbejde
  • Stærke faglige tilbud og netværk
  • Flere arrangementer
Mit DSL