Gå til sidens indhold

Kompetenceudvikling

Uanset om du er i arbejde, gerne vil videre i karrieren eller er ledig, er kompetenceudvikling vigtig gennem hele livet.

Kompetenceudvikling handler om at udvikle viden og færdigheder, for at du bedst muligt kan varetage dine arbejdsopgaver. Løbende kompetenceudvikling giver dig samtidig mulighed for, at du kan udvikle dig og sikre din værdi på et arbejdsmarked.

Der er mange veje til at udvikle dine kompetencer, som spænder over sidemandsoplæring til en masteruddannelse. Det afgørende er, at du øger sin viden og færdigheder over tid, og at dine nye kompetencer bliver brugt aktivt. Herunder har vi samlet en række af DSL's tilbud, som du kan lade dig inspirere af.  

Kontakt DSL, hvis du ønsker rådgivning om kurser eller kompetenceudvikling.

 • Projektledelse

  DSL samarbejder med Promentum, der er en anerkendt udbyder af projektlederuddannelser. Som medlem af DSL får du rabat på Promentums projektlederuddannelse og implementeringsuddannelse.

  Projektlederuddannelsen

  Kursusforløbet varer i alt 12 dage + eksamensdag og 1/2 dag til feedback. Uddannelsen giver dig et solidt kompetenceløft inden for projektledelse. Projektlederuddannelsen har fokus på at give dig værktøjerne til at skabe den ønskede effekt med dine projekter.

  Efter uddannelsen vil du kunne udvikle og drive større komplekse projekter og være klædt på til at håndtere projektets interne og eksterne interessenter.

  Du vil kunne forstå de særlige udfordringer, der kendetegner arbejdet med projektledelse. Og du vil kende dine egne styrker og svagheder i relation til din rolle som projektleder.

  Implementeringsuddannelsen

  Kursusforløbet er 4x2-dages moduler. Der er 6-8 uger mellem hvert modul. Hvert modul følges op af en sparringsseance med din underviser samt refleksion med 2-3 andre på uddannelsen, her er der fokus på at få omsat den nye viden til din hverdag. Du arbejder med dit eget forandringsprojekt undervejs.

  Kursusforløbet er for dig, der allerede er ansvarlig for større forandringsprojekter, eller som netop står over for at skulle starte dit første større forandringsprojekt og ønsker at videreudvikle og styrke dine personlige forandringsledelses- og implementeringskompetencer.

  Det personlige projektlederskab

  Uddannelsesforløbet består af 2 moduler á 2 dage, hjemmeopgaver samt en opfølgende sparringssamtale ca. 2-3 måneder efter uddannelsens afslutning.

  Du får et intensivt og fokuseret uddannelsesforløb, hvor du fordyber dig i dit personlige projektlederskab og øger din psykologiske indsigt i ledelsen af mennesker. Du styrker forståelsen af dig selv som leder, din projektgruppe, dine vigtige samarbejdsrelationer og den kontekst, du indgår i, samt træner dine kompetencer i at lede og udvikle relationer, grupper, projektdeltagere og processer. Du styrker også din evne til at løse vanskelige samarbejdsrelationer og forhandlingssituationer. 

  Læs mere om Promentums uddannelser her.

 • Kursusudbydere
 • Mentorordning – bliv mentor

  DSL's mentorordning er etableret som et samarbejde med Skovskolen.

  Der kan være mange gode grunde til at melde sig som mentor, fx at møde nye kompetencer hos de studerende, være med til at præge den næste generation af grønne fagfolk og etablere tættere kontakt mellem virksomheden og de potentielle kommende medarbejdere/kolleger på Skovskolen.

  Hvordan foregår et mentorforløb?

  I kan aftale et forløb præcis, som det passer dig og den studerende, men vores erfaring er, at det er meget vigtigt, at I afstemmer jeres forventninger til forløbet fra begyndelsen. Mentorforløbet kan strække sig over en kortere eller længere periode, gerne et år.  Det bygger på face-to-face-møder og dialog. I kan aftale, at nogle af møderne foregår via telefon eller mail. Typiske mødes I 4-7 gange på et år i 1-1,5 time ad gangen, som hovedregel på virksomheden. På den måde har du og den studerende mulighed for at lære hinanden at kende og opbygge en tillidsfuld relation. 

  Hvordan bliver jeg mentor?

  Du sender en mail med dit CV til DSL, som vi lægger på hjemmesiden. Herefter kan de studerende kontakte dig direkte. Du afgør selv, om I er det rigtige match. 

  Er du interesseret i at høre mere om mulighederne for at deltage i mentorordningen, kan du kontakte DSL's sekretariat.

 • Den Kommunale Kompetencefond

  Som medlem af DSL har du mulighed for at søge om midler fra Den Kommunale Kompetencefond. Der gives støtte til uddannelser på akademi-, diplom- og masterniveau. Der kan søges om et tilskud på maksimalt 25.000 kr. pr. år.

Mit DSL