Gå til sidens indhold

Karriereveje

I DSL har vi et indgående kendskab til dit arbejdsmarked og stor indsigt i, hvordan du kan bruge dine kompetencer. Her på siden har vi samlet inspiration til dig, der gerne vil vide mere om dine ansættelsesmuligheder, og hvordan du kan arbejde med din karriereudvikling.

 • Her er DSLs medlemmer ansat

  Få inspiration til din karriereveje i pjecen "DSL arbejdsmarked 2020"

  Både når du søger en opslået stilling, og når du søger uopfordret, kan det være en fordel at vide, om arbejdsgiveren kender til DSL'ere.
   
  Pjecen opdateres årligt og giver dig en liste over arbejdspladser, hvor der er ansat DSL'ere. 

 • Karriereværktøjer

  Har du brug for inspiration til at kigge på særlige områder af dit arbejdsliv, at tænke langsigtet i din karriereplanlægning eller formulere spørgsmål til din medarbejderudviklingssamtale kan pjecen "Mit liv – mit job – min fremtid" anvendes som værktøj.

  Individuel coaching

  DSL har indgået en aftale med Copenhagen Coaching Center, så vi kan tilbyde vores medlemmer coaching til medlemspris.

  Aftalen giver dig som medlem tilbud om coaching  inden for eksempelvis karriere, ledelse eller stress.

  Uanset om det er dig eller din arbejdsgiver, der faktureres, så er det til medlemspris, så længe den coachede er medlem.

  Hvis du ønsker at gøre brug af tilbuddet, så kontakt konsulent Andreas Bering hos Copenhagen Coaching Center. Husk, at oplyse, at du er medlem af DSL.

 • Medlemmernes kompetencer

  DSL'ernes arbejdsområder favner bredt.

  Foreningens medlemmer arbejder typisk som skovfogeder på landets skovdistrikter, som sagsbehandlere i regioners og kommuners landskabskontorer samt park-, vej- og kirkegårdsvæsener og som arbejdsledere i entreprenør- og anlægsgartnervirksomheder. ​

  Dertil kommer medlemmer, der er beskæftiget med juletræer og klippegrønt, på savværker og ansatte inden for naturvejledning og -formidling, 'grøn turisme' samt drift og forvaltning af bynære omgivelser.

  Urban landskabsingeniør (tidligere have- og parkingeniør)

  Som urban landskabsingeniør har du kompetencer til at:

  • planlægge, udvikle og pleje byens grønne områder, parker, sportsanlæg og haver. 
  • lede arbejdet med at tilrettelægge, udføre og kvalitetssikre opgaver i bymiljøet.
  • sikre god økonomistyring af drift og udviklingsprojekter.
  • udvikle og gennemføre grønne service-programmer for private og offentlige virksomheder.
  • løse opgaver i tæt samspil med by og borger, virksomhed og kunde.
  • skabe grøn vækst og rum for menneskers trivsel.
  • finde tekniske løsninger på klimaproblemer.

  Som urban landskabsingeniør arbejder du fx i kommuner, i staten, i servicevirksomheder med titler som planlægningsassistenter, driftsplanlæggere og afdelingsledere.

  Urbane landskabsingeniøres arbejdsområder er fx friarealer, parker, sportsanlæg og byhaver samt iværksætteri i forhold til design og arkitektur.

  Skov- og landskabsingeniør

  Som skov- og landskabsingeniør har du kompetencer til at:

  • identificere egne læringsbehov samt udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer inden for professionen.
  • omsætte praksisviden og relevante forskningsresultater i den praktiske udøvelse af professionen.
  • opnå en kritisk, analytisk og refleksiv kompetence med henblik på at kunne vurdere, begrunde, kvalitetssikre og udvikle det professionelle virke i relation til det omgivende samfund og i en helhedsorienteret sammenhæng.
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede projekter med henblik på en fleksibel professionsudøvelse.
  • indgå i brede samarbejds- og ledelsesmæssige relationer.

  En skov- og landskabsingeniør kan blive driftsleder i en kommune og arbejde med at planlægge og gennemføre driften af et større område, fx en kommunes grønne arealer eller et skovbrug.

  Du kan også blive skovfoged i privat eller offentligt skovbrug, entreprenør i større og mindre anlægs- og servicevirksomheder eller selvstændig erhvervsdrivende.

  Der er også gode muligheder for at få job inden for rådgivning, formidling og undervisning, eller arbejde i udlandet i en kortere eller længere periode.

  Natur- og kulturformidlere

  ​Som natur- og kultusformidler har du kompetencer til at: 

  • omsætte naturviden til læringsmateriale for udvalgte grupper og videreformidle det til udvalgte gruppe, fx børn.
  • arbejde med og i projekter med innovative og entreprenante kompetencer.
  • indgå i eller selvstændigt stå for formidling, inddragelsesprocesser, markedsføring og design.
  • sammentænke de digitale muligheder med den mundtlige formidling.
  • med professionel baggrund i oplevelser og events, at gøre en forskel for virksomheder og institutioner, som er bevidste om formidling og tilgængelighed.

  Som natur- og kulturformidler kan du fx blive leder på et naturcenter og arbejde med at udvikle naturvejledningsforløb, hvor naturformidling og kommunikation er hjørnestenene.

Mit DSL