Gå til sidens indhold

Overenskomstforhandlinger

OK21

Den 31. marts 2021 udløber de gældende overenskomster på det offentlige ansættelsesområde. Det betyder, at processen med at forhandle nye overenskomster er i fuld gang. Her kan du følge processen frem til, at de nye overenskomster er i hus.

Tidsplan OK21

1. Startskud til OK21

De overordnede temaer, som ligger til grund for udvælgelse af DSL's krav bliver faslægt. Du kan læse dem her.

2. Input fra medlemmer

De overordnede temaer er sendt i hørring hos DSL's medlemmer og tillidsrepræsentanter for at få input til, hvilke temaer der skal prioriteres til foreningens krav.

3. Krav på plads

Efter hørring hos medlemmer og TR'ere har DSL's bestyrelse prioriteret de krav, som foreningen indgiver til hovedorganisationen Akademikerne. Du finder DSL's krav her.

4. Videre kravproces

Foreningens krav prioriteres sammen med krav fra andre organisationer i de forhandlingskonstellationer, foreningen indgår i. Det skal munde ud i fælles krav til arbejdsgiversiden. Se en oversigt over parterne i forhandlingerne her.

5. Udveksling af krav

Når den videre kravsproces er afsluttet i DSL's forhandlingskonstellationer, bliver de endelige krav udvekslet med arbejdsgiversiden, der også fremsætter deres krav til nye overenskomster. Se de fælles krav i DSL's forhandlingskonstellation CO10 her.

6. Forhandlinger

Arbejdstager- og arbejdsgiversiden forhandler om at få nye overenskomster på plads.
Læs artiklen: Forhandlingerne går ind i slutfasen
Læs artiklen: Forlig på statens område sikrer reallønnen i en svær tid
Læs artiklen: Generelt forlig for kommunalt ansatte giver lønforbedringer 
Læs artiklen: Generelt forlig på plads på det regionale område
Læs artiklen: DSL-forlig for kommunalt ansatte landet

Læs også:
CFU forligstekst på statens område
CFU sammenfatning af forlig på statens område
CFU godkendelse af forlig
FK Fællesoverenskomst - underskrevet

7. Afstemning

Når arbejdstager- og arbejdsgiversiden har forhandlet sig frem til et resultat, som parterne er enige om, sendes det til godkendelse i DSL's bestyrelse, så de nye overenskomster kan træde i kraft den 1. april 2021.
Læs artiklen: Ja til OK21-forlig

Mit DSL