Gå til sidens indhold

Overenskomstforhandlinger

OK21

Den 31. marts 2021 udløber de gældende overenskomster på det offentlige ansættelsesområde. Det betyder, at processen med at forhandle nye overenskomster er i fuld gang. Her kan du følge processen frem til, at de nye overenskomster er i hus.

Tidsplan OK21

1. Startskud til OK21

De overordnede temaer, som ligger til grund for udvælgelse af DSL's krav bliver faslægt. Du kan læse dem her.

2. Input fra medlemmer

De overordnede temaer er sendt i hørring hos DSL's medlemmer og tillidsrepræsentanter for at få input til, hvilke temaer der skal prioriteres til foreningens krav.

3. Krav på plads

Efter hørring hos medlemmer og TR'ere har DSL's bestyrelse prioriteret de krav, som foreningen indgiver til hovedorganisationen Akademikerne. Du finder DSL's krav her.

4. Videre kravproces

Foreningens krav prioriteres sammen med krav fra andre organisationer i de forhandlingskonstellationer, foreningen indgår i. Det skal munde ud i fælles krav til arbejdsgiversiden. Se en oversigt over parterne i forhandlingerne her, og læs de fælles krav i DSL's forhandlingskonstellation CO10 her.

5. Udveksling af krav

Når den videre kravsproces er afsluttet i DSL's forhandlingskonstellationer, bliver de endelige krav udvekslet med arbejdsgiversiden, der også fremsætter deres krav til nye overenskomster.

6. Forhandlinger

Arbejdstager- og arbejdsgiversiden forhandler om at få nye overenskomster på plads.

7. Afstemning

Når arbejdstager- og arbejdsgiversiden har forhandlet sig frem til et resultat, som parterne er enige om, sendes det til afstemning blandt foreningens medlemmer, så de nye overenskomster kan træde i kraft den 1. april 2021.

Mit DSL