Gå til sidens indhold

Bladet og fremtiden

Efterårsblade

DSL har siden 1915 udgivet et fagligt magasin, der fra 2015 og til 1996 hed Skovbrugstidende. I 1997 skiftede magasinet navn til Skov og Land, og fra 2020 skiftede det igen navn fra Skov&Land til Bladet.

Som led i, at DSL fra 1. januar 2022 indgik i et tæt samarbejde med DM og JA, og foreningerne blev slået sammen til et fælles fagligt og økonomisk sekretariat, blev det også besluttet, at DSL’s blad skulle ophøre med at udkomme som trykt medie, og det sidste nummer derfor var nr. 10 i 2020.

De faglige artikler, som Bladet bragte om fremtidens udfordringer og løsninger inden for det grønne fag og aktiviteter for DSL’s medlemmer, vil herefter være at finde i et nyt setup med både hjemmeside og nyhedsbrev. 

Derudover kan du med det tætte samarbejde se frem til nye digitale løsninger, der vil betyde mere målrettet kommunikation og skræddersyede tilbud, der tager udgangspunkt i den profil, du har og tilbyder betjening, når du har brug for det. Det nye fællesskab vil have et skarpt fokus på biovidenskab i bredeste forstand.

Helt konkret er der skabt et særligt område med en stærk bio-søjle med navnet, BIO, hvor ambitionen er at være dagsordensættende og profilere medlemmernes faglighed og arbejdsfelt. Du finder BIO på dette link: Bio - Fagligt hjemsted for dig, der arbejder for natur og miljø - Bio (dm.dk)

Du vil derudover få tilsendt et ugentligt nyhedsbrev, hvor du både kan finde relevante arrangementer og faglige nyheder inden for det grønne område. Derudover vil du én gang i kvartalet få tilsendt Momentum+, som er JA og BIO’s faglige temamagasin, og som profilerer medlemmernes faglighed inden for natur, miljø og fødevarer.

Nedenfor finder du det sidste nummer af Bladet, som udkom i december 2021

Mit DSL