Gå til sidens indhold

Virksomhedspraktik for nyuddannede fordobles i et forsøg

For at få flere dimittender hurtigere i job har regeringen givet mulighed for, at ledige nyuddannede kan fordoble deres virksomhedspraktik fra fire til otte uger, en idé skabt af Det Nye Partnerskab for dimittender i arbejde.

Idet mange nyuddannede starter deres arbejdsliv med at være ledige, har et nyt Partnerskab for dimittender i arbejde haft til opgave at bidrage med praksisnære løsninger, der kan lette overgangen fra uddannelse til arbejdsmarkedet for dimittender. Partnerskabet har ultimo april 2021 overleveret 22 idéer i et idékatalog til regeringen, hvoraf fordobling af virksomhedspraktikken er en af idéerne, skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse

Forsøget med fordobling af virksomhedspraktikken skal køre i halvandet år og skal træde i kraft, så hurtigt som muligt i forhold til genåbning af beskæftigelsesindsatsen og sundhedssituationen. Fordobling af virksomhedspraktikken er det første af 22 forslag fra kataloget, der bliver gennemført.
Idékataloget er inddelt i initiativer målrettet beskæftigelsesindsatsen, virksomheder og uddannelsesområdet. Idéerne fra kataloget skal anvendes som inspiration til regeringens videre arbejde og politikudvikling. Af andre forslag er nævnt en støtteordning til virksomheder og flere relevante studiejobs og projekter i samarbejde med virksomheder og organisationer under studietiden.

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation Ejner K. Holst, siger om initiativet:
- Det er afgørende, at nyuddannede får en god start på arbejdslivet. Både for den enkelte og for samfundet. Derfor er det rigtigt godt, at få drøftet, hvilke løsninger der kan være, så alle nyuddannede dimittender – ikke kun akademikerne – kan få en ekstra hånd i en tid med svære vilkår. I drøftelserne er der blandt andet lagt vægt på Trainee-ordningen og samspil med virksomhederne. Det er nogle fornuftige veje at gå.
Partnerskab for dimittender i arbejde er skabt ultimo 2020 af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Mit DSL