Gå til sidens indhold

Stadig lav ledighed blandt DSL’erne

Antallet af ledige DSL’ere ligger stadig lavt, og dermed følger DSL’ernes ledighedstal samme tendens som det generelle antal ledige på arbejdsmarkedet, som er dalende.

Beskæftigelsesministeriet har netop udsendt nye ledighedstal, som viser en positiv udvikling på arbejdsmarkedet: Antallet af ledige er dykket i takt med genåbningen af samfundet, og ledighedstallet er nu nede på samme niveau som før nedlukningen af samfundet i foråret 2020.

Tallene viser, at der er sket et fald i ledigheden på 36.000 personer i perioden fra den 1. marts til 22. maj – i gennemsnit omkring 435 færre ledige hver dag. I alt er 131.303 tilmeldt som ledige på Jobnet.dk pr. 22. maj.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger i forbindelse med offentliggørelse af de generelle ledighedstal:

”Det er utrolig positivt, at ledigheden er faldet så meget og så hurtigt. På grund af solide hjælpepakker, aktiv finanspolitik og danskernes kamp mod corona, så har krisen ramt dansk økonomi markant mindre end frygtet,” siger han ifølge Beskæftigelsesministeriet.

Samme tendens gør sig gældende for DSL’erne, der også er nede på samme niveau ledighedsmæssigt, som før coronakrisen satte sit præg på antallet af ledige.

Grafen herunder fra FTFa viser tendensen tydeligt: Her tegner der sig et ledighedstal for ikke-dimittender, som er nedadgående, dog med et lille hop opad i ledigheden for ledighedsberørte i juni 2020.


Kilde: FTFa

Ledigheden for dimittender var i vinteren og foråret 2020 faldende og øget igen hen over sommeren 2020, hvilket især skyldes dimission fra uddannelsen. Herefter er ledigheden faldet igen også for dimittenderne.

Ses der på antallet af ledighedsberørte ikke-dimittender DSL’ere før nedlukningen i foråret 2020, var den i februar 2020 på 30, mens antallet af ledighedsberørte i februar 2021 var på 33.

 

Mit DSL