Gå til sidens indhold

Positiv reallønsudvikling i OK-18 perioden

Der er blevet foretaget en endelig opgørelse af reallønsudviklingen i OK-18 perioden, og den viser en forbedring af reallønnen, skriver Forhandlingsfællesskabet.


På tidspunktet for indgåelse af OK-18-forligene blev det vurderet, at reallønnen kunne forbedres på både KL’s (Kommunernes Landsforening) og RLTN’s område (Regionernes Lønnings- og Takstnævn). Medlemsorganisationerne fik den 18. september 2020 den endelige værdi af forligene opgjort med baggrund i den endelige opgørelse af udmøntningen af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2020. I tabellen herunder vises værdierne  i form af udvalgte nøgletal fra KL og RLTN for tidspunktet for indgåelse af OK-18-forligene og de opgjorte tal. Tallene for prisudviklingen er baseret på Det Økonomiske Råds skøn for prisudviklingen.

 

Udvalgte nøgletal for OK-18 på forligsindgåelsestidspunktet og opgjort for KL og RLTN.

 

KL

RLTN

 

Vurdering/skøn på tidspunktet for forligsindgåelse

 

Opgjort værdi

Vurdering/skøn på tidspunktet for forligsindgåelse

 

Opgjort værdi

Aftalte generelle lønstigninger inkl. udmøntning fra reguleringsordningen

6,82%

6,06%

6,81%

5,35%

OK-18-forlig inkl. udmøntning fra reguleringsordningen

7,15%

6,39%

7,15%

5,69%

Samlet OK-18-forlig inkl. organisa- tionsmidler

7,50%

6,74%

7,50%

6,04%

Prisudvikling

5,08%

2,56%

5,08%

2,56%

Kilde: Forhandlingsfællesskabet

Medio april offentliggjorde Danmarks Statistik forbrugsindekset for marts 2021, prisudviklingen i OK-18-perioden kan derfor beregnes til 2,56 procent. Med udgangspunkt i den beregnede prisudvikling for OK-18-perioden fremgår det af tabellen, at der i har været en positiv udvikling i reallønnen, og den opgjorte reallønsudvikling har været væsentlig større end skønnet på forligsindgåelsestidspunktet. Dette skyldes udelukkende, at den opgjorte faktiske prisudvikling har været lavere end skønnet på forligsindgåelsestidspunktet.

Mit DSL