Gå til sidens indhold

Nyt samarbejde - Hvad betyder det for dig?

Det nye fællesskab giver en stærkere fagforening med et skarpt fokus på biovidenskab i bredeste forstand. Organisationen vil kunne levere en markant profilering af fag- og ansættelsesområdet.

Du får mere end 40 forhandlingskonsulen­ter til din rådighed. Tilgængeligheden og specialiseringen af rådgivningen bliver bedre.

Nye digitale løsninger vil betyde mere målrettet kommunikation og skræddersyede til­bud, der tager udgangspunkts i den profil, du har, og tilbyder betjening, når du har brug for det.

Der bliver styrkede faglige tilbud inden for mil­jø, natur, landskab og fødevarer. Der skabes et særligt område. Ambitionen er at være dagsor­densættende og profilere medlemmernes faglig­hed og arbejdsfelt.

Indadtil skal Bio være ram­men om et fagligt fællesskab og identitet blandt medlemmerne. Det langt større medlemsgrund­lag skaber ramme for nye netværk. Du vil opleve et bredere udbud af arrangementer. Studerende vil få tilbudt en række arrangementer, der særligt er henvendt til dem.

Du vil modtage flere kontan­te medlemstilbud, end du har til rådighed i dag. Og fra januar 2023 et lavere kontingent.


Tillidsrepræsentant

I overgangsperioden frem til sammenlægnin­gen af de tre foreninger i 2023 vil du blive infor­meret om, hvilken betydning sammenlægnin­gen vil få for dig. Der bliver arbejdet for et øget samarbejde mellem tillidsrepræsentanter for DSL, JA og DM.


Hvad sker der og hvornår?

  • Inden nytår 2022 vil der blive gennemført en tilfredshedsundersøgelse i DSL.
  • 1. januar 2022 bliver DSL’s og JA’s sekretariat lagt sammen med DM’s sekretariat.
  • 1. januar 2023 forventer vi, at DSL, JA og DM er en samlet forening.

 

Mit DSL