Gå til sidens indhold

Med coronaen bag os ser vi nu frem mod et nyt studieår

Dørene åbnes på ny til Skovskolen og dens uddannelser her i september måned. I den forbindelse vil jeg, Stinus, fortælle lidt om mine forventninger til det kommende studieår på Sling-uddannelsen, ligesom mine medstuderende på Uling- og NAKU-uddannelserne vil fortælle lidt om, hvad de ser frem til.

Stinus Kruse 1

Fotoet er venligst udlånt af Stinus Kruse

Med beskeden om, at coronarestriktionerne nu fuldstændig ophæves på Skovskolen, kan vi nu se frem til en helt anden hverdag, end vi oplevede på første år. I stedet for onlineundervisning, krav om mundbind og afstand samt mangel på socialt samvær kan vi nu møde op til den hverdag, vi kendte før corona.

For mit vedkommende på Sling-uddannelsen lægger vi på tredje semester ud med GIS og jura, hvilket jeg ser meget frem til.
På første semester havde vi et kort forløb med GIS-undervisning, ligesom vi løbende er blevet præsenteret for juridiske problemstillinger ved naturforvaltning. Det bliver derfor interessant at få bygget flere lag på denne grundlæggende viden, vi har fået.
I anden blok på tredje semester er fagene driftsteknik, logistik og projektledelse på skemaet. Her vil vi bl.a. blive undervist i maskinvalg ud fra forskellige opgavekriterier og plejeforhold. Her vil økonomiske overvejelser også indgå, hvorfor jeg forventer at kunne trække på nogle af de erfaringer, vi har gjort os fra faget driftsøkonomi, som vi havde på andet semester. Faget projektledelse har fokus på, hvilke projektforløb og udfordringer vi, givet vores uddannelsesprofil, kommer til at stå over for i fremtiden. Her vil der være fokus på forskellige værktøjer, vi kan bruge til eksempelvis konflikthåndtering, men  også værktøjer, der bidrager til at danne overblik over projektet og de faser, projektet gennemgår.

På fjerde semester har vi fagene praktisk naturforvaltning og skovdyrkning. Disse to fag bygger også videre på meget af den viden, vi har fået gennem uddannelsen, hvor der her er fokus på plejemetoder af forskellige naturtyper, og jeg forventer derfor at kunne anvende den viden, vi fik på andet semester i  faget  økologi. Her tænker jeg eksempelvis på værktøjerne til at kunne kategorisere en naturtype samt vide, hvilken naturlig udvikling vegetationen på arealet vil gennemgå. Disse kompetencer kan desuden anvendes i faget skovdyrkning, hvor der er fokus på driften af typiske bevoksninger i Danmark. Her vil vores kendskab til maskiner, driftsøkonomi og GIS også komme os til gavn, da alle tre har betydning for, hvilke valg der træffes inden for skovdyrkningen.

Grundlæggende forventer jeg, at mine medstuderende og jeg det kommende studieår bliver godt fagligt klædt på til den praktik, som er os i vente på tredje år. Her er der jo mange retninger at gå, men med to års undervisning i bagagen håber jeg, at vi er klar til at påtage os professionelle opgaver på det praktiksted, som vi vælger.

Ud over studiet og den undervisning, vi ser frem til, bliver det kommende år også anderledes, da vi det seneste år har måttet undvære sociale arrangementer.
Her glæder jeg mig til at se, hvilke arrangementer vi studerende kan få stablet på benene, både gennem skolens aktivitetsforening og også her i DSL’s studenterudvalg.
Inden ferien havde vi et vellykket DSL-arrangement, hvor vi mødtes på tværs af årgange og uddannelsesretninger og lærte hinanden bedre at kende. Her fik vi indblik i hinandens tanker om, hvilke retninger vi hver især så for os, ligesom vi fik et indblik i, hvad der foregår på de forskellige uddannelser. Sådanne arrangementer glæder jeg mig til at deltage i igen, ligesom jeg håber at kunne få stablet nogle fag- lige debatter og arrangementer  på  benene, hvor folk fra erhvervet kommer og snakker om tidens relevante problemstillinger.

Har du nogle idéer til arrangementer, er du meget velkommen til at kontakte mig, Stinus Kruse, ligesom du også er velkommen til at blive en del af DSL’s studenterudvalg, hvor vi for tiden har en del stolepladser ledige. Alle er velkomne.


Ida Østergaard Stegmüller, som skal til at starte på andet år på Natur- og Kulturfor midler, fortæller:

Et af højdepunkterne på mit andet år på Skovskolen sker faktisk allerede før studiestart. Nemlig på campusugen.
Jeg har sammen med en masse søde mennesker fra anden årgang været med til at planlægge ugen – på tværs af studieretningerne.

Jeg glæder mig til en masse hygge og gensynsglæde i forberedelsesdagene, inden det for alvor går løs onsdag d. 1. september, hvor de nye studerende kommer. Jeg glæder mig rigtig meget til at være tutor, fordi det er en rigtig nem og afslappet måde at lære de nye studerende at  kende på – både de nye NAKU’er og studerende fra de andre uddannelser.

Jeg glæder mig virkelig  til at vise Skovskolen frem for dem og dele deres begejstring for studiet. Jeg håber også, at campusugen danner grobund for flere venskaber, man kan dyrke senere hen på året i fritiden. Ellers glæder jeg mig til, at foreningen, som har til formål at skrabe penge sammen til studie ture og ekskursioner til de studerende, bliver skudt i gang. Den består af studerende fra den  nuværende (efter sommerferien) anden år gang. Det er dem, der står for fredagsbaren, Flækken, julemarked og diverse fester. Og netop festerne er jeg med til at arrangere. Jeg tror, at alle disse sociale arrangementer er med til at skabe et større sammenhold på tværs af årgange og studieretninger. Jeg tror desværre, at Skovskolens sammenhold er skrumpet det sidste års tid, så jeg glæder mig til at være med til at bringe det tilbage i stor stil.

Jeg glæder mig også til at komme til al den fysiske undervisning, jeg kan komme til. Selvom min klasse og jeg er sluppet billigt, glæder  jeg mig til at være 100 % tilbage. Jeg vil især nyde, at museerne har åbent igen, og nyde kulturlivet, som vi blev snydt for noget af første år.

Vores fokus på tredje semester bliver på turisme, hvilket jeg er meget spændt på at lære om, da jeg hen over sommeren har arbejdet på et hotel i Vestgrønland for Topas, og jeg glæder mig til at omsætte min praktiske viden til teori

– det modsatte af, hvad vi plejer at gøre på studiet. Jeg håber også, vi får mulighed for at besøge for eksempel Visit Nordsjælland og høre om, hvordan de har tacklet coronakrisen, men også måske diskutere hvad coronakrisen har betydet for turismen nationalt og internationalt.

Alt i alt er jeg er jeg helt tryg ved at starte på andet år på Skovskolen – det bliver dejligt at dumpe ned i vante rammer og rutiner. Jeg ser frem til generelt at have et bedre overblik over  uddannelsen, over, hvad der forventes af mig som studerende og at bruge min viden fra første år til at tackle studielivet.

 

Nikolaj Høegh, som skal til at starte på andet år som urban landskabsingeniør, fortæller:

Her på andet år består første blok på tredje semester af anlægsstyring og projektledelse. I anden blok skal vi have GIS og jura. Og fjerde semester står på fagene driftsstyring og klimatilpasning. Disse kurser giver en god sammenfatning af hele ledelsesprocessen, som den foregår på for eksempel byggepladserne.

Tredje semester giver den grundlæggende viden om, hvilke opgaver der er for os ingeniører samt redskaber til, hvordan vi ledelsesmæssigt, både fysisk og psykisk, på bedst mulig måde kan interagere på arbejdspladsen. Fjerde semester er en sammenfatning af tredje semester, som giver os mulighed for at bruge det forrige semesters viden samlet.
I løbet af mit første år har jeg fået fysisk kendskab til, hvad medarbejderne laver på “gulvet”. Herudover har jeg fået kendskab til naturens grundlæggende principper, og hvordan jeg bedst muligt kan bringe naturen ind i byen.

Så jeg regner med, at jeg i mit tredje år har gode forudsætninger for at kunne agere godt på byggepladsen både ledelsesmæssigt og teoretisk.

Mit DSL