Gå til sidens indhold

Godt tilbage efter en arbejdsskade

Arbejdsgivere kan med få tiltag hjælpe medarbejdere godt tilbage efter en arbejdsskade. En ny rapport fra Arbejdstilsynet giver inspiration til, hvordan man som arbejdsgiver kan hjælpe en medarbejder godt tilbage til jobbet efter en arbejdsskade.

Hvert år bliver tusindvis af mennesker i Danmark ramt af en arbejdsskade, og desværre vender en del af dem aldrig fuldt ud tilbage til deres job. Men faktisk kan arbejdsgiverne gøre meget for at afhjælpe dette. En ny rapport, som Arbejdstilsynet har fået udarbejdet, viser, at chancen for, at tilskadekomne vender tilbage, kan øges, hvis arbejdsgiveren iværksætter enkle, vigtige tiltag, skriver Arbejdstilsynet på deres hjemmeside.

Fx har det stor betydning, at arbejdsgiver og medarbejder holder hyppig kontakt, og at de sammen udarbejder en plan for en god og tryg opstart, der kan justeres undervejs.

Rapporten ”den gode tilbagevenden” er baseret på mindre virksomheders erfaringer med at få tilskadekomne medarbejdere tilbage til jobbet. I rapporten er der en række gode råd til arbejdsgiveren, ligesom der til inspiration er beskrevet 7 konkrete eksempler på sygeforløb, hvor medarbejderen er vendt fuldt tilbage til jobbet efter en arbejdsskade.

Du kan finde de gode råd og de konkrete eksempler her.

Se også filmen ”godt tilbage til jobbet”, som viser, hvordan du som arbejdsgiver let kan lave en god plan, der øger chancen for, at din medarbejder kommer godt tilbage.

7 hovedanbefalinger

Rapporten ’Kvalitativ analyse af mindre virksomheders gode erfaringer med at få medarbejdere tilbage i arbejde efter en arbejdsskade’ har 7 hovedanbefalinger til både arbejdsgiveren og den sygemeldte medarbejder:

  • Tag som leder ansvar for tidlig kontakt og indsats i forhold til den sygemeldte
  • Orienter kollegagruppen tidligt og løbende, så de kan få en støttende funktion
  • Vis som leder, at du tror på, at din medarbejder kommer tilbage og skab tryghed om fremtiden
  • Engagementet skal gå begge veje, dvs. komme fra både arbejdsgiver og sygemeldt medarbejder
  • Tal ofte sammen (også om andet end skaden)
  • Sørg for løbende forventningsafstemning
  • Hellere tidlig opstart med få opgaver end senere opstart med mange opgaver
Mit DSL