Gå til sidens indhold

Generalforsamling i DSL: Valg til bestyrelsen, kontingent og planer for fremtiden

DSL har netop afholdt generalforsamling 2021, der bød på uændret kontingent, et nyt bestyrelsesmedlem og drøftelse af sekretariatssamarbejdet med DM og JA

Fredag den 24. september afholdt DSL generalforsamling på Best Western Plus Hotel i Fredericia.

Forud for generalforsamlingen bød DSL på ekskursion til Treldeskovene med debat om benyttelse og beskyttelse af de danske skove og den danske natur.

Generalforsamlingen startede med at Henrik Steffensen Bach, formand for DSL, gav ordet til de indbudte gæster: Direktør for DM Else Sommer, Formand for JA, Hans-Henrik Jørgensen og næstformand for FH, Maibrit Berlau. Alle gæsterne gav en kort præsentation af deres respektive organisationer og delte deres visioner for det kommende år med særligt fokus på det forestående sekretariatssamarbejde.

Efter præsentationen blev ordet givet til formanden for den mundtlige beretning, der kunne tilføje, at den skriftlige beretning ligger på hjemmesiden. Formanden supplerede den skriftlige beretning blandt andet med punkter om afvikling af Fællessekretariatet, herunder den netop underskrevne administrationsaftale med DSL/JA/DM og afvikling af kontraktlige forpligtigelser og medlemsudviklingen.

Efterfølgende gav formanden en status på aktivitetsplanen i det forgangne år, som eksempelvis har budt på overenskomst for NAKU’erne, deltagelse i Have- og Landskabsudstillingen, sammen med FTFa og Velliv og deltagelse i det Grønne Partnerskab med rekruttering til den grønne sektor.

DSL’s aktivitetsplan for 2022 blev også fremlagt. Her præsenterede formand Henrik Steffensen Bach DSL’s prioriterede områder for det kommende år, der blandt andet har fokus på at skabe indhold i sekretariatssamarbejdet med DM og JA, idriftsættelsen af biosøjlen med DM og JA og profilere medlemmernes faglighed ved at deltage i Naturmødet 2022. Foreningen deltager også i UEF-møde og NF-møde.

Beslutninger

På generalforsamling blev regnskab og budget også fremlagt, og der var tilslutning til budgettet. I den forbindelse blev kontingentet for næste år fastlagt – og det forbliver, som det har været i det forgangne år.


Pr. 24 september ser DSL’s bestyrelse således ud:

Henrik Steffensen Bach, Formand

Lars Delfs Mortensen (Kommunale)

Jeppe Lange Nielsen (HedeDanmark)

Mick Højgaard Have (Chefer)

Thomas Valentin (Skovdyrkerne)

Bo Kristiansen (Private)

Line Kragelund (Selvstændige)

Tor Kloyd Albrechtsen (Staten)

Thorbjørn Vang Søndergaard (Frit valg) – nyt medlem af bestyrelsen

Stinus Kruse (Studerende)

Mit DSL