Gå til sidens indhold

Forskere: Seniorer bliver gerne længere på arbejdsmarkedet, men der skal løsninger til!

Nedsat arbejdstid, øget fleksibilitet og et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø er faktorer, der kan få seniorer til at fortsætte ud over pensionsalderen. Det viser en ny analyse fra bl.a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Håndtryk Seniorer På Arbejdsmarkedet

Der er brug for, at vi arbejder længere, og det er der allerede mange, der vælger at gøre. Derfor har Forskere fra NFA analyseret udviklingen i de muligheder og barrierer for et langt og sundt arbejdsliv, som seniorerne i Danmark oplevede i perioden 2018-2020.

En del af de faktorer, som forskerne har kikket på, har været stabile i den undersøgte periode, men der er også faktorer, som er ændret væsentligt, og som peger i den forkerte retning. Fx er andelen af seniorer, der regner med at stoppe med at arbejde, fordi de ikke længere kan klare det, steget i perioden fra 25 pct. til 30 pct. (her primært ansatte der arbejder med mennesker og produktion), og andelen af seniorer, der oplever at have et mindre godt helbred er steget fra 10 pct. til 13 pct.

”Når seniorer enten forlader arbejdsmarkedet eller vælger at arbejde ud over pensionsalderen, skyldes det ofte et samspil af faktorer som også forandrer sig over tid. Og forhold som fx dårligt helbred og for hårdt arbejde kan skubbe personer ud af arbejdsmarkedet, mens et godt arbejdsmiljø og spændende arbejdsopgaver kan få seniorerne til at forlænge deres arbejdsliv,” fortæller Lars L. Andersen, professor ved NFA, der står i spidsen for undersøgelsen.

Lars L. Andersen siger videre:
”Stigningen i de faktorer, der medvirker til at skubbe seniorerne ud af arbejdsmarkedet, viser, at der er brug for at finde løsninger, som gør det muligt for dem, der ønsker det, at forblive længere på arbejdsmarkedet”

Forskerne har derfor spurgt seniorerne om, hvilke løsninger der skal til for, at de vil forlænge deres arbejdsliv ud over pensionsalderen.

Her peger seniorerne bl.a. på nedsat arbejdstid, flere seniorarbejdsdage og bedre tilrettelæggelse af arbejdstiden. Spørger man dem om, hvordan virkeligheden så er for at tilpasse seniorarbejdslivet på arbejdspladsen, svarer færre end hver tredje, at de har mulighed for fx fleksible arbejdstider, behandlingsordning eller ekstra fridage, mens nedsat arbejdstid er den årsag flest seniorer forestiller sig kan få dem til at forsætte med at arbejde.

Analysen er gennemført som en del af SeniorArbejdsLiv – et konsortie med Aalborg Universitet, TeamArbejdsliv Aps og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som TrygFonden etablerede i 2018.

Den er endvidere gennemført ved hjælp af data fra en spørgeskemaundersøgelse i 2018 blandt 30.000 seniorer, hvor 18.000 af dem havde arbejdet mindst 20 timer om ugen i mindst 6 måneder inden for det seneste år. I 2020 gennemførte forskerne en tilsvarende undersøgelse blandt de, der svarede i 2018 suppleret med nye seniorer op til 30.000.

Læs mere om analysen

Mit DSL