Gå til sidens indhold

FH: Din arbejdsgiver er nøglen til din efteruddannelse

En ny undersøgelse fra Oxford Research, som Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har fået foretaget, viser, at din arbejdsgivers positivitet over for efteruddannelse er en vigtig faktor, når du gerne vil efteruddanne dig

Den nye undersøgelse, FH har fået foretaget, viser, at lønmodtagernes efteruddannelse er faldende, og at det især er små og mellemstore virksomheder, der står for faldet, ligesom at det er blandt ufaglærte og faglærte, at faldet er størst. 

Undersøgelsen viser også, at hvis du har en arbejdsgiver, der har et positivt syn på efteruddannelse, vil du langt hen ad vejen også være mere motiveret for efteruddannelse, end hvis din arbejdsgiver synes, det er spild af tid. 

Arbejdsgiverne kan i deres planlægning gøre meget for at holde fokus på at uddanne sine medarbejdere. Fx kan man skrive uddannelse ind i arbejdspladsens årshjul, så man ikke planlægger efteruddannelse i højsæsonen eller i andre uhensigtsmæssige perioder.

Men de gode eksempler kommer ikke af sig selv. De kommer, hvis arbejdsgiverne træffer en aktiv beslutning om, at deres medarbejdere skal blive dygtigere hele tiden. 
Derudover kan arbejdsgiveren også udarbejde en uddannelsesstrategi og kan se uddannelse som en win-win-situation og en øget kvalitet i opgaveløsningen.

Nanna Højlund, næstformand i FH, siger i nyheden om efteruddannelse:

"Efteruddannelse er en win-win for både arbejdsgivere og medarbejdere. Arbejdsgiverne opnår øget kvalitet i opgaveløsningen og tilfredse kunder, og medarbejderne får et bedre arbejdsliv og øget jobsikkerhed."

I foråret 2022 skal FH genforhandle trepartsaftalen fra 2017 med regeringen og arbejdsgiverne om efteruddannelse, og som rapporten viser, er arbejdet med efteruddannelse vigtig, og man kommer, ifølge FH, ingen vegne uden arbejdsgivernes opbakning.

Læs mere om undersøgelsen hos FH.

Mit DSL