Gå til sidens indhold

DSL og JA flytter sammen med DM

DSL arbejder ambitiøst for at være en synlig og effektiv faglig forening, som sikrer alle medlemmer attraktive rammer, vilkår og gode faglige tilbud.
For at foreningen også fremover kan bidrage til at styrke medlemmernes faglighed, og for bedst muligt at sikre og udvikle attraktive arbejdspladser for DSL's medlemsgrupper, vil foreningen sammen med JA og DM bidrage til at udvikle et nyt fagfællesskab omkring en ny bio-faglig søjle.

Derfor har de tre foreningers bestyrelser pr. 1. januar 2022 besluttet sammen at etablere et fælles sekretariat, som vil servicere den samlede medlemsskare. Det ligger i naturlig forlængelse af de drøftelser og beslutninger vi traf på DSL's generalforsamling i 2020.

Alle tre foreninger organiserer i forvejen medlemmer indenfor de naturvidenskabelige områder, og dermed vil det nye samarbejde være en opgradering af hver af foreningernes faglige fokus. Forventningen er også, at de nye attraktive rammer kan tiltrække flere nye medlemmer med en naturfaglig baggrund og et arbejdsområde med fokus på natur, byrum, miljø og fødevarer.
Samarbejdet med DM giver desuden nye muligheder for at finde faglig sparring, for den del af DSL's medlemmer der ikke arbejder i den grønne sektor. DM er en stor og bred faglig organisation med medlemmer i mange sektorer og på mange niveauer.

Ved at samarbejde får alle tre foreninger bedre muligheder for at servicere og udvikle nye tilbud og nye løsninger til alle medlemmer. Tilsvarende kan DSL også forblive at være en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere.

Som medlem af DSL vil vilkår og kontingent forblive uforandrede. Men de tre foreninger har besluttet at arbejde hen mod en fuld politisk og organisatorisk sammenlægning senest fra 2025, hvorefter medlemsfordele, tilbud, kontingent og øvrige vilkår vil være ensartet for alle medlemmer.

Der forestår nu en proces i de næste måneder, hvor bestyrelser og medlemmernes repræsentanter i fællesskab vil konkretisere samarbejdet om biosøjlen, så vi hurtigst muligt får udviklet attraktive tilbud til alle medlemmer.

DSL opretholder i alle henseender sine nuværende tilknytninger og medlemskaber i forhandlingsfællesskaber, hovedorganisationer, repræsentation i a-kasse, uddannelsesinstitutioner, danske og internationale interesseorganisationer og foreninger.

På vegne af DSL's bestyrelse og på vej mod fremtiden

Henrik Steffensen Bach
Formand for DSL

Mit DSL