Gå til sidens indhold

Bliver du pålagt at tage en coronatest i din fritid, tæller det som arbejdstid

Arbejdsretten har fastslået, i en sag vundet af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) for Dansk Sygeplejeråd, at tjenstligt pålæg om coronatest i fritiden tæller som arbejdstid

Arbejdsretten finder i sagen, at arbejdsgiveren har disponeret over medarbejdernes fritid på en måde, der gør, at den tid, de ansatte har brugt på test, anses som arbejdstid, idet der er tale om tjenstligt pålæg.

I den konkrete sag modtog en gruppe raske og symptomfri sygeplejersker ansat på Sjællands Universitetshospital sms og arbejdsmail i sommeren 2020 om, at der var konstateret covid-19-smitte på deres afdeling. I beskeden fik sygeplejerskerne besked om, hvornår de skulle lade sig teste som led i smitteopsporing.

Honoreringen i forbindelse med testningen er endnu ikke afgjort og skal afgøres ved en faglig voldgift, medmindre parterne indgår en aftale.

Læs mere hos FH

Du kan finde flere svar på coronarelaterede spørgsmål i FH’s vejledning om emnet, hvor du finder en liste med svar på de oftest stillede spørgsmål

Mit DSL