Gå til sidens indhold

Tilliden til de offentlige ledere har fået et boost under coronakrisen

Coronakrisen har været den direkte årsag til, at de offentlige ledere har oplevet øget tillid fra deres topledere og arbejdsgivere. Knap halvdelen i en ny undersøgelse fra FH blandt 1500 ledere viser dette.

Bente Sorgenfrey, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), kalder det ”utroligt positivt”, at 47% af de adspurgte ledere har oplevet mere tillid fra den øverste ledelse under krisen og peger på den øgede tillid som direkte årsag til hurtigere og mere effektiv opgaveløsning under krisen:

”Tillid har stor betydning for ledernes eget arbejdsmiljø. Og det smitter igen af på medarbejdernes arbejdsmiljø. Begge dele har stor betydning for den måde, man løser opgaverne på – ikke mindst i en presset situation”

Samtidig har der under krisen været et øget samarbejde på tværs af fag, som har haft gavnlig effekt i indsatsen for den enkelte borger, og denne tværfaglighed har givet den enkelte borger en bedre velfærd og ydelse ifølge FH. Der har været et skarpt fokus på kerneopgaven under krisen.

Fokus på kerneopgaven og det øgede samarbejde på tværs er områder, som Bente Sorgenfrey gerne så foldet ud i den kommende nærhedsreform af den offentlige sektor, som regeringen har varslet på Socialdemokratiets sommergruppemøde.

 

Mit DSL