Gå til sidens indhold

Ny trepartsaftale forlænger arbejdsdeling

En ny trepartsaftale indgået mellem Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), DA og regeringen ultimo november giver privatansatte lønmodtagere mulighed for fortsat at deles om arbejdet i det nye år.

Den netop indgåede trepartsaftale om forlængelse af arbejdsdeling med tilskud fra staten er blevet indgået med det formål at holde hånden under beskæftigelsen og undgå afskedigelser, idet coronakrisen ikke er slut endnu. På de virksomheder, der vælger at anvende ordningen, vil medarbejderne få fuld løn, når de arbejder og forhøjet dagpengesats resten af tiden. Virksomhederne kan anvende ordningen i alle 12 måneder af 2021, også uanset om de har benyttet ordningen i 2020.

Mere end 7.000 lønmodtagere gør brug af den midlertidige arbejdsfordelingsordning, og ordningen er derfor med til at skabe større tryghed blandt mange privatansatte, skriver FH på deres hjemmeside

Formand for FH Lizette Risgaard siger videre om ordningen:

”Jeg er derfor meget tilfreds med, at det er lykkedes arbejdsmarkedets parter og regeringen at enes om en forlængelse af ordningen om arbejdsfordeling”

Aftalen indebærer, at i de uger, hvor medarbejderne er ledige og går på dagpenge, vil de modtage op til, hvad der svarer til 23.000 kr. om måneden, hvilket  er ca. 120 procent af den højeste dagpengesats.

Arbejdsfordelingsordningen er indført ved lov tilbage i august, så man hermed sikrede, at ordningen blev udbredt til hele det private arbejdsmarked, uanset hvad overenskomster eller lovgivning i forvejen måtte sætte af begrænsninger.

Mit DSL