Gå til sidens indhold

Ny rapport om forskellen på mænd og kvinders løn

Forskellen mellem kvinders og mænds timeløn er i gennemsnit 14,4 procent. Det skyldes især et kønsopdelt arbejdsmarked. Det viser en ny udgivelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, der giver en dybere indsigt i, hvorfor der er forskelle mellem mænd og kvinders løn.

Den nye undersøgelse fra VIVE viser, at det kønsopdelte arbejdsmarked spiller en større rolle end hidtil antaget. Det hænger sammen med, at rapporten også finder, at jo flere kvinder, der er ansat i en given arbejdsfunktion, desto lavere er lønnen. Det gør sig gældende i både den private og offentlige sektor, skriver beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

I den offentlige sektor kan det ifølge rapporten blandt andet skyldes, at man i nogle kvindefag i perioder har valgt at forhandle sig til flere goder i stedet for højere løn i overenskomstforhandlinger. I den private sektor er der bedre muligheder for decentrale lønforhandlinger, men ifølge rapporten kan kvinderne være mindre tilbøjelige til at forhandle løn. En anden forklaring kan være, at kvinder i den private sektor måske i stedet vælger et fag med stabil, men lavere indkomst.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i oplysninger fra 2016 og benytter sig af en række nye forklarende faktorer til at undersøge lønforskellen, der i gennemsnit er på 14,4 procent for hele arbejdsmarkedet. Hidtil har forskerne fra VIVE kunnet forklare halvdelen af den forskel med faktorer såsom uddannelse og valg af arbejdsplads, men altså ikke de resterende syv procentpoint, der har været såkaldt ’uforklaret’. Med den nye metode med flere og nye elementer til at forklare forskellen er den 'uforklarede' del nu reduceret til ca. to procentpoint.
Som helhed er lønforskellen mellem kønnene faldet med 2,5 procentpoint siden 2010, hvilket blandt andet hænger sammen med, at kvinder har uddannet sig mere i perioden i forhold til mænd.

Ifølge Majbritt Berlau, næstformand for FH, gør den nye rapport os ikke meget klogere på løngabet:
”Rapporten viser nogle statistiske sammenhænge, men den gør os desværre ikke meget klogere på, hvorfor der er så stor forskel på mænd og kvinders løn”.

FH er bekymret for, at VIVE’s rapport kan blive en kilde til misforståelser og vil mudre billedet af, hvad der er årsag til løngabet. I rapporten er der angivet en række forslag til, hvad der kan være forklaringer på sammenhængen mellem kvindeandel og løn, men ifølge FH er der ingen dokumentation for sammenhængen mellem resultaterne af analysen og de mulige forklaringer som oplistes.

Mit DSL