Gå til sidens indhold

Ny midlertidig aftale om arbejdsfordeling skal forebygge fyringer og holde hånd under virksomhederne

Arbejdsmarkedets parter og regeringen indgik mandag den 31. august en trepartsaftale, der både er til hjælp for medarbejdere og virksomheder efter, at aftalen om lønkompensation udløb den 29. august.

Ifølge en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet har den nye trepartsaftale til formål at undgå afskedigelser på private virksomheder ved, at man deler arbejdet mellem de ansatte. De nye muligheder for arbejdsfordeling giver medarbejderne mere tryghed og er også med til at holde hånden under de virksomheder, der er ramt på fx eksporten som følge af corona. I de virksomheder, der vælger at anvende ordningen, vil medarbejderne modtage fuld løn, når de er på arbejde. Når de er hjemsendt, er det muligt at få dagpenge til en dagpengesats, der er 20 procent over den normale maksimale dagpengesats, hvilket svarer til op til 23.000 kr. om måneden.

I de perioder hvor man er hjemme, kan man ifølge aftalen efteruddanne sig på dagpenge, ligesom man ikke bruger af sin dagpengeret, mens man er i ordningen. Forhøjelsen af dagpengene finansieres primært af arbejdsgiverbidrag.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger om ordningen:

-Jeg er glad for, at arbejdsmarkedets parter igen tager ansvar og laver en aftale, der hjælper både medarbejdere og virksomheder. Ligesom de gjorde med lønkompensation, der har været med til at bevare mange tusinde arbejdspladser. Den ordning er til gengæld ikke holdbar i længden, og efter flere forlængelser er den nu udfaset. Derfor er det godt, at vi året ud styrker arbejdsfordeling. Sideløbende arbejder vi på at få gang i økonomien og arbejdsmarkedet. Blandt andet har et bredt flertal aftalt, at danskerne i løbet af efteråret kan hæve knap 60 milliarder kroner af de indefrosne feriepenge, og der skal bruges 30 milliarder kroner til grøn renovering af landets almene boliger. Omfattende initiativer, der skal være med til at skabe vækst og arbejdspladser. Jeg vil gerne sige tak til DA, FH og AC for at bakke op om et initiativ, der kan forhindre, at krisen rammer almindelige lønmodtagere.

Formand for FH, Lizette Riisgaard siger ifølge FH om aftalen:

- ”Det glæder mig, at vi med denne aftale om arbejdsfordeling kan skabe større tryghed for tusindvis af privatansatte i en utryg tid”

Aftalen gælder resten af året, og ikke forsikrede personer får også adgang til ordningen, hvis de melder sig ind i en a-kasse og betaler kontingent bagud.

Mit DSL