Gå til sidens indhold

Medarbejdernes talerør udpeges oftest af arbjedsgiverne

På trods af at det strider mod dansk lovgivning, udpeges næsten 25 procent af de lovpligtige arbejdsmiljørepræsentanter helt eller delvist af arbejdsgiverne i stedet for af medarbejderne.

En undersøgelse fra Det Europæiske Arbejdsmiljø Agentur viser ifølge Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), at ca. 25 procent af arbejdsmiljørepræsentanterne, der skal repræsentere medarbejderne i arbejdsmiljøspørgsmål, er udpeget af ledelsen.

Dette strider direkte mod dansk lovgivning, der siger, at arbejdsmiljørepræsentanten skal vælges demokratisk blandt medarbejderne.

Morten Skov, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, er overrasket over undersøgelsens resultat og siger i denne forbindelse ifølge organisationens hjemmeside:

”Medarbejderne skal kunne have tillid til, at arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer dem på bedst mulig vis. I FH vil vi derfor sikre, at loven overholdes. Det kommer vi til at holde hårdt på over for regeringen og arbejdsgiverne, når vi skal trepartsforhandle i foråret,” siger han

Begrundelse fra arbejdsgiverne er oftest, at det er svært at finde en arbejdsmiljørepræsentant, men Morten Skov fastslår, at det er arbejdsgiverens ansvar at gøre ordningen mere attraktiv ved at tilbyde relevant efteruddannelse og sikre, at der er tid nok til at arbejde målrettet med arbejdsmiljøet.

Endvidere er det og bliver arbejdsgivernes ansvar, at få ordningen til at fungere inden for lovens rammer.
Arbejdsmiljørepræsentanten har et vigtigt arbejde i at sikre arbejdsmiljøet, og man ved, at hvis medarbejdere, ledelse og arbejdsgivere samarbejder demokratisk og konstruktivt om arbejdsmiljøet, får man både et bedre arbejdsmiljø og styrkelse af produktiviteten, lyder det fra Morten Skov ifølge FH.

FH foreslår, at der etableres en ny arbejdsmiljørådgivningspulje, der blandt andet skal medfinansiere virksomhedernes udgifter til arbejdsmiljørådgivning.
Puljen foreslås finansieret med 100 millioner kroner af rammen for forårets aftale om ret til seniorpension for nedslidte. Der har før været etableres mindre rådgivningspuljer, som hurtigt er blevet brugt op. Hvilket beviser behovet for rådgivning, siger FH.

Lovgivningen på arbejdsmiljøområdet i Danmark er anderledes end i andre europæiske lande, hvor det ofte er arbejdsgiverne der bestemmer i langt højere grad end det er tilfældet i Danmark, og de har heller ikke de samme regler om medarbejderdemokrati som i Danmark.
Men vi har en væsentlig grund til vores særlige regler:
”Nemlig, at vi tror på den Danske Model,” påpeger Morten Skov ifølge FH.

Mit DSL