Gå til sidens indhold

Husk at tjekke din lønseddel – det betaler sig!

Lønmodtagere har ret til efterbetaling i op til ti år, hvis arbejdsgiveren har udbetalt forkert løn. Det viser en principiel dom i Arbejdsretten om en kommunalt ansat, der var blevet indplaceret forkert. ”Afgørelsen vil få stor betydning for lignende sager”, siger chefjurist i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Peter Nisbeth.

En kommunalt ansat får efter en ny dom i Arbejdsretten nu efterbetalt 47.258 kroner af Vesthimmerlands Kommune, skriver Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH.

Kommunen havde i en årrække udbetalt en for lav løn pga. en indtastningsfejl, der betød, at den ansatte aldrig blev indplaceret korrekt i lønsystemet og dermed ikke automatisk steg i løn i forhold til sin anciennitet, som det ellers var fastsat i overenskomsten.

Afgørelsen slår fast, at arbejdsgiveren har pligt til at beregne lønnen korrekt på baggrund af de oplysninger, den ansatte har givet. I den konkrete sag havde medarbejderen således rimelig grund til at forvente, at kommunen levede op til denne pligt.

Peter Nisbeth, chefjurist i FH, der har ført sagen, vurderer, at afgørelsen vil få stor betydning for lignende sager om forkert udbetalt løn.

”Arbejdsretten slår fast, at man som lønmodtager ikke skal straffes økonomisk for ikke at opdage, at man er forkert indplaceret i lønsystemet. Sagen viser, at selv offentlige arbejdsgivere kan lave fejl i lønudbetalingen, og at det kan være meget vanskeligt for lønmodtageren at gennemskue. FH anbefaler derfor, at man får tjekket hos sin fagforening, om man får korrekt løn,” siger Peter Nisbeth.

Afgørelsen fastslår, at en medarbejder har ret til at gå ud fra, at den løn, der udbetales fra arbejdsgiver, er korrekt. Så hvis man har modtaget for lidt i løn på grund af en fejl fra arbejdsgivers side, uden at opdage fejlen, så har man stadig krav på efterbetaling – og kravet forældes først efter 10 år.

Husk derfor at kontakte DSL’s sekretariat, hvis du vil have hjælp til at tjekke, at din løn er korrekt.

Mit DSL