Gå til sidens indhold

Hjælp til coronaramte børnefamilier

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en aftale, der giver forældre til hjemsendte børn mulighed for midlertidigt at modtage barselsdagpenge.

Som følge af covid-19 og sundhedsmyndighedernes anbefalinger oplever nogle forældre udfordringer med at passe deres børn, der er konstateret smittet med covid-19, eller som er hjemsendt som nære kontakter, fordi andre børn eller voksne på skolen eller i daginstitutionen er konstateret smittet.

Nu giver en trepartsaftale mulighed for, at forældrene kan få dagpenge efter barselsloven, indtil barnet igen kan komme i institution eller i skole. Aftalen gælder frem til den 31. december 2020, skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

De omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Det er en betingelse, at ingen af barnets forældre har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har omsorgsdage og afspadsering, de kan bruge til pasning af deres børn. Hvis barnet er konstateret smittet med covid-19, skal forældrene desuden havde opbrugt barns første og anden sygedag.

Med aftalen er regeringen og arbejdsmarkedets parter samtidig enige om at opfordre til, at der på arbejdspladserne udvises stor fleksibilitet og forståelse, hvis der er en medarbejder, som kommer i den situation, hvor et barn er konstateret smittet eller er hjemsendt som nær kontakt.

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard siger om ordningen:

- Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at finde en fælles løsning, som hjælper de forældre, der lige nu står i en usikker situation. Nu sikres de en indtægt, når deres børn bliver sendt hjem fra skole eller daginstitution pga. corona. Det andet holdt jo ikke i længden. Så nu får mange mulighed for at få dagpenge, hvilket vil skabe tryghed for rigtig mange familier.

Det forventes, at ordningen vil træde i kraft den 1. oktober 2020.

Mit DSL