Gå til sidens indhold

Grøn ingeniøruddannelse skifter navn

Ved studiestart kunne Skovskolen byde velkommen til en helt ny slags studerende: urbane landskabsingeniører. Det er uddannelsen til have- og parkingeniør, der har skiftet navn for bedre at fange de kompetencer, som uddannelsen giver.

Siden 2010 har man kunnet læse til have- og parkingeniør på Skovskolen i Nødebo. Men det er slut nu. Uddannelsen skifter nemlig navn til urban landskabsingeniør.

Navneskiftet sker på baggrund af et ønske fra både studerende, studieledelse og erhvervet og har været længe ventet, fortæller studieleder Henriette Bonde:

”Ordet ’have’ kunne nemt misforstås, og det har været forstyrrende for uddannelsen. Mange – både potentielle studerende og i erhvervet – har på grund af navnet fået en forkert opfattelse af uddannelsen. Nogle har troet, at der var tale om en uddannelse til havearkitekt. Og generelt har navnet ikke været repræsentativt for uddannelsen, fordi det ikke dækkede hele uddannelsens bredde,” siger hun.

Da uddannelsen blev til, var det fint, at navnet signalerede det grønne og natur, fordi der altid er arbejdet meget med det grønne under uddannelsen. Men i løbet af de ti år, der er gået, har indholdet af uddannelsen udviklet sig til at dække hele den urbane verden, altså både de grønne og de grå friarealer i og omkring byerne, forklarer Henriette Bonde: ”På de ti år, den har eksisteret, har vi tilpasset den til de trends og behov fra erhvervet, der er opstået – ikke mindst i forhold til bæredygtige, grønne løsninger på klimaudfordringerne,” siger hun.

Også de studerende har særligt i de senere år argumenteret for et navneskifte, fordi de på samme måde ikke har oplevet, at navnet passede til det, de rent faktisk blev undervist i: ikke haver, men urbane landskaber.
”Så vi har måttet sande, at uddannelsen simpelthen er vokset fra navnet,” siger Henriette Bonde om baggrunden for det nye navn.

Nye kurser med urbant fokus
Navneskiftet kommer samtidig med, at studie- ordningen for uddannelsen er blevet opdateret gældende fra studiestart 2020, og den nye studieordning spiller godt sammen med det nye navn.

”Ordet urban går igen i mange sammenhænge. Fremover får de studerende bl.a. undervisning i kurset urban planlægning, og de kan specialisere sig i kurset urbane beplantninger,” siger Henriette Bonde og uddyber:

”Den urbane landskabsingeniør kan samle trådene mellem dem, der designer, og dem, der udfører. Man kan både tale landskabsarkitektens og anlægsgartnerens sprog og har forståelse og respekt for begges arbejde. Med det nye navn håber vi, at erhvervet nemmere kan forstå, hvilken rolle en urban landskabsingeniør kan spille på en arbejdsplads.”

Det nye navn er lidt kendt allerede
Henriette Bonde anerkender, at det både er usædvanligt og kan være risikabelt at ændre navn på en uddannelse. Men hun tror og håber, at skiftet ikke bliver så voldsomt, hverken for kommende dimittender eller for de ca. 130 kvinder og mænd, der allerede har gennemført uddannelsen. Mange færdiguddannede benytter allerede den engelske titel urban landscape engineer, også når de søger job.

”Det har været en kendt sag længe, at vi har ønsket at skifte navn. Og mange i branchen, fx i vores ekspertudvalg, har været med i processen, så der er allerede et kendskab til navnet i erhvervet,” siger Henriette Bonde.

Mit DSL