Gå til sidens indhold

Generalforsamling i DSL: valg, kontingent og planer for fremtiden

DSL har netop afholdt generalforsamling 2020, der bød på fastsættelse af næste års kontingent, et nyt bestyrelsesmedlem og præsentation af de væsentligste indsatser i det kommende år.

Fredag den 25. september afholdt DSL generalforsamling på Eldrupgård på Djursland, der er hjemsted for den nye, jyske SLing-uddannelse.

Generalforsamlingen begyndte med bestyrelsens beretning, hvor der blandt andet blev gjort status på aktivitetsplanen 2020, og ligesom andre steder i samfundet var aktiviteternes udførsel præget af coronasituationen.

Anderledes håbefuldt ser det ud for punkterne på aktivitetsplanen 2021. Her præsenterede formand Henrik Steffensen Bach DSL’s prioriterede områder for det kommende år, der blandt andet tæller styrket indsats for foreningens tillidsrepræsentanter, herunder en indsats for at få flere TR’ere på kommunale arbejdspladser.

Det kommende år vil der også være fokus på at booste DSL’s mentorordning og generelt styrke ydelsen til de studerende, fx ved at skabe gode vilkår for deres beskæftigelse.

DSL vil desuden profilere medlemmernes faglighed ved at deltage på Naturmødet 2021 og Have & landskab 2021. Foreningen vil også deltage i UEF-møde og NF-møde.

Beslutninger

På generalforsamlingen blev regnskab og budget også fremlagt, og i den forbindelse blev kontingentet for næste år fastlagt – og det forbliver, som det har været det forgangne år.

Generalforsamlingen sluttede med valgt til bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer på valg på nær én stillede op igen og blev valgt for en ny toårig periode. Desuden blev Henrik Steffensen Bach genvalgt for formand for DSL, og han kan dermed fortsætte i hvervet endnu to år. Til den sidste bestyrelsespost blev SLing21-studerende Line Kragelund valgt ind for ét år som erstatning for Lin Jordal-Jørgensen, der træder ud af bestyrelsen.  

Valgt til bestyrelsen:    

  • Formand Henrik Steffensen Bach, genvalgt for 2 år
  • Næstformand Lars Delfs Mortensen, genvalgt for 2 år
  • Bestyrelsesmedlem Jeppe Lange Nilsen, genvalgt for 2 år
  • Bestyrelsesmedlem Mick Højgaard Have, genvalgt for 2 år
  • Bestyrelsesmedlem Bo Kristiansen, genvalgt for 2 år
  • Line Kragelund, studerende på KU, valgt ind i bestyrelsen for 1 år

 

Mit DSL