Gå til sidens indhold

Beskæftigelsesministeriet: Ny lov giver arbejdsgivere mulighed for at kræve coronatest af medarbejdere

For at begrænse smittespredningen får arbejdsgiverne frem til 1. juli 2021 ekstraordinært mulighed for at pålægge ansatte at blive testet for COVID-19 og efterfølgende at få resultatet at se

Krav om testning for COVID-19 skal fra arbejdsgiverens side være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smitte med COVID-19, herunder at sikre arbejdsmiljøet, eller af væsentlige driftsmæssige hensyn. Testningen skal så vidt muligt foretages i den ansattes arbejdstid, og hvis dette ikke er muligt, skal vedkommende kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på at blive testet.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger i nyheden om den nye lov:

-  Jeg er glad for, at der er bred politisk opbakning til dette lovforslag, som også arbejdsmarkedets parter støtter. Vi står i en helt ekstraordinær situation, og det er nødvendigt at give arbejdsgiverne et redskab til at få nedsat risikoen for spredning af corona både blandt danske ansatte og ikke mindst udenlandsk arbejdskraft. Men jeg vil gerne understrege, at arbejdsgiverne ikke får carte blanche til at tvinge ansatte til at tage en corona-test. Der skal altid være en saglig begrundelse, og det drejer sig udelukkende om test af COVID 19. Jeg anerkender, at det er vidtgående, og derfor har vi sat en udløbsdato på lovforslaget.

Testen skal udføres på betryggende vis og i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer for test. Arbejdsgiveren må derfor ikke pålægge den ansatte at blive testet af en kollega, som ikke har forudsætningerne for at udføre testen.

Loven trådte i kraft fredag den 20. november og gælder frem til 1. juli 2021, hvor loven ophæves.

Mit DSL