Gå til sidens indhold

Aftalen om arbejdsfordeling trådt i kraft

Fra denne uge kan lønmodtagere og arbejdsgivere benytte sig af en midlertidig arbejdsfordelingsordning. Med den nye, midlertidige aftale får medarbejderne en højere dagpengesats end på den eksisterende ordning.

Fra mandag den 14. september blev den nye arbejdsfordelingsordning taget i brug, så virksomheder, der fortsat er udfordret pga. coronakrisen, kan undgå at afskedige medarbejdere.

Aftalen kom i stand mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter for to uger siden og efter hastebehandling i Folketinget, hvor et meget bredt flertal stemte ordningen igennem, skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Arbejdsfordeling betyder, at medarbejderne i virksomheden kan deles om det arbejde, der skal udføres og i den resterende tid tage uddannelse eller gå hjemme på dagpenge.

Den nye midlertidige ordning giver bl.a. større fleksibilitet og en højere dagpengesats end den eksisterende ordning. Den gælder resten af året med mulighed for, at aftaler, der er igangsat senest 31. december 2020, og har en maksimal varighed på fire måneder, kan fortsætte i 2021.

Til november vil aftaleparterne følge op på ordningen og drøfte, om der eventuelt er behov for at forlænge den.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

”Aftalen er endnu et i rækken af tiltag, som skal hjælpe os bedst muligt gennem krisen. Jeg er glad for, at det igen lykkedes at lande en trepartsaftale. Arbejdsmarkedets parter har efterhånden været med til at løse en række udfordringer på arbejdsmarkedet i kølvandet på corona, og det viser endnu en gang værdien af vores danske model.”

Se også: Vejledning om arbejdsfordeling fra Fagbevægelsens Hovedorganisation

Mit DSL