Gå til sidens indhold

20 veje til et længere arbejdsliv

Seniortænketanken har offentliggjort deres anbefalinger til, hvordan seniorer kan blive længere på det danske arbejdsmarked. Kompetenceudvikling og forenkling af pensionen er to af midlerne til at nå målet ifølge tænketanken.

Beskæftigelsesfrekvensen for seniorer i aldersgruppen 60-70 år skal år for år bevæge sig tættere på arbejdsmarkedets gennemsnit.

Så enkelt lyder den overordnede målsætning for Seniortænketanken. Men helt lige så enkel er vejen til målet dog ikke, og derfor har tænketanken siden maj 2018 arbejdet med at finde nye løsninger, der kan skabe grobund for et godt og langt arbejdsliv. 

Seniortænketankens arbejde har nu efter halvandet år udmøntet sig i 20 anbefalinger fordelt på tre delmål, som er givet videre til regeringen. Tilsammen skal anbefalingerne sørge for, at seniorer får bedre muligheder for at blive længere på arbejdsmarkedet.

Baggrunden for tænketanken er, at arbejdsgivere i dag oplever, at der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, og derfor blev tænketanken nedsat som led i udmøntningen af ’Aftale om flere år på arbejdsmarkedet’, som den daværende regering og Dansk Folkeparti indgik.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard mener, at større inddragelse af seniorer på arbejdsmarkedet er vigtig: 

”Generelt skal vi gøre mere for, at dem, der kan og har lyst, bliver længere på arbejdsmarkedet. Her ligger et stort uudnyttet potentiale, som kan gøre vores samfund rigere og give os mulighed for at prioritere velfærden. Udviklingen er i gang – men vi skal have endnu flere med. Seniorerne har erfaring og kompetencer, som jeg håber i højere grad vil blive anerkendt bredt,” siger han ifølge Beskæftigelsesministeriet.

Partnerskab skal finde løsninger

Blandt de konkrete anbefalinger fra Seniortænketanken er et overordnet forslag om et partnerskab, der skal bestå af bl.a. arbejdsmarkedets parter.

”Vi har allerede i fagbevægelsen anbefalet sådan en model. I FH indgår vi meget gerne i partnerskaber med arbejdsgiverne om at skabe gode løsninger på arbejdsmarkedet, der kan være med til at fastholde seniorerne,” siger Ejner K. Holst, der er næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, som DSL er medlem af, ifølge en pressemeddelelse.

Desuden er der 19 øvrige anbefalinger fordelt på tre delmål, såkaldte sigtelinjer: Der skal etableres bedre muligheder og vilkår for det lange arbejdsliv; Ledige seniorer skal lige så hurtigt tilbage i job som andre grupper af ledige; Det skal være nemmere at gennemskue fordelene ved at udskyde tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Til den første sigtelinje hører seks anbefalinger, bl.a. om lokalaftaler og seniorpraksis samt kompetenceafklaring og opkvalificering.

Desuden anbefaler Seniortænketanken, at der sættes et pilotforsøg i gang på en række arbejdspladser inden for brancher med særligt belastende arbejdsmiljø. Indsatsen skal koordineres af Arbejdsmiljørådet, og der skal afsættes 6 millioner kroner over tre år til opgaven.

Et særligt udgående team af konsulenter fra lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer skal rykke ud og informere, vejlede og hjælpe med at forebygge dårligt arbejdsmiljø.

”Et ordentligt arbejdsmiljø er en afgørende forudsætning for, at seniorerne har helbredet til at udskyde pensionen og blive længere på jobbet. Derfor ser vi særligt frem til, at Seniortænketankens anbefaling om forsøg med arbejdsmiljøvejledning, bliver taget i brug ude på landets arbejdspladser,” siger Ejner K. Holst.

Sigtelinje nr. to har udmøntet sig i otte anbefalinger, bl.a. om tidlige samtaler i a-kasse og på jobcenter og jobmatch mellem virksomheder og ledige seniorer. Den tredje sigtelinje har fem anbefalinger, som bl.a. handler om bedre information om fordele ved senere tilbagetrækning, herunder bedre muligheder for delpension og forenkling af reglerne i pensionssystemet.

Seniortænketanken har bestået af formand Harald Børsting og 16 medlemmer: otte sagkyndige og otte repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Anbefalingerne udspringer af analyser og forskning på området samt besøg på virksomheder, der arbejder med at holde på deres seniorer.

Mit DSL