Gå til sidens indhold

Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanten er DSL på arbejdspladsen. En TR kan sikre, at lokale aftaler med arbejdsgiver bliver indgået og overholdt, og at vi i DSL kan følge med i, hvad der sker, og om der er behov for særlige indsatser. Derfor er det vigtigt, at der bliver valgt en tillidsrepræsentant hos jer, og at I bruger TR'eren. Nedenfor kan du læse, hvad TR'eren kan hjælpe dig med, og blive klogere på, hvad hvervet som tillidsrepræsentant indebærer – måske det er noget for dig?

 • Brug din tillidsrepræsentant og DSL

  DSL anbefaler, at I vælger en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen. Tillidsrepræsentanten er tæt på og har en opdateret viden om, hvad der sker på den enkelte arbejdsplads. Tillidsrepræsentanten har direkte adgang til ledelsen og kan indgå i samarbejde med de andre tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen. 

  DSL har brug for tillidsrepræsentanter, der kan holde foreningen orienteret om, hvad der sker på arbejdspladsen, så DSL kan forbedre indsatsen for medlemmerne, fx gennem overenskomsterne.

  Du kan bruge tillidsrepræsentanten, hvis du selv kommer ud i en vanskelig situation. Det kan være ledelsen er utilfreds med din indsats, du føler dig chikaneret af lederen eller kollegerne, ikke har klare opgaver eller noget helt fjerde, som gør det svært for dig at være på arbejdspladsen.

  Det er også din tillidsrepræsentant, der forhandler din løn. Du kan sparre med tillidsrepræsentanten om din løn og I kan fælles udvikle de gode argumenter for en lønforhøjelse.

  Men det er vigtigt, at du bruger din tillidsrepræsentant – TR'eren har brug for dine konstruktive indspark for at kunne gå til ledelsen.

 • TR i det offentlige

  For at have ret til at vælge en tillidsrepræsentant, skal I være mindst fem på arbejdspladsen, der er ansat efter DSL's overenskomst. Hvis I ikke er fem, kan I gå sammen men andre og i fællesskab vælge en tillidsrepræsentant, der dækker flere organisationer. I DSL er det typisk JA, vi går sammen med, men det kan også være andre.

  For at kunne blive valgt som TR og TR-suppleant skal du have været ansat mindst ni måneder i staten eller seks måneder i en kommune.

  Tid til TR-arbejdet

  Som tillidsrepræsentanten har du ret til at bruge den fornødne tid på arbejdet. Hvor meget det er, afhænger af de konkrete forhold på arbejdspladsen, fx hvor mange du repræsenterer, hvilke sager der er, og om du sidder i MED/SU/MIO. Det er en god idé, at du som tillidsrepræsentant taler med din leder om forventningerne til, hvor meget tid der skal bruges på tillidsrepræsentantarbejdet, og hvad det får af konsekvenser for dine øvrige arbejdsopgaver. Arbejdet som TR skal kunne rummes inden for din arbejdstid.

  Som tillidsrepræsentant kan du bruge arbejdstid på at uddanne dig og deltage i DSL’s møder og arrangementer for tillidsrepræsentanter under forudsætning af, at det er foreneligt med tjenesten. Det betyder i praksis, at du som tillidsrepræsentant skal have grønt lys fra ledelsen til at være fraværende de relevante dage.

  Beskyttelse mod afskedigelse

  Som tillidsrepræsentant skal du trygt kunne gå til ledelsen, også med drøftelser og oplysninger, som ledelsen ikke synes er rare. For at passe på tillidsrepræsentanten er der derfor særlige regler, når det gælder afskedigelse.

  Beskyttelsen består i en særlig procedure, som skal gennemføres, før den endelige beslutning kan træffes, og der skal være tvingende årsager til afskedigelsen.

  Tvingende årsager kan være:

  • at der ikke er relevant arbejde til tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen på grund af arbejdsmangel.
  • at tillidsrepræsentanten aktivt har medvirket til overenskomststridige arbejdsnedlæggelser eller har opfordret til andre former for brud på overenskomsten, fx systematisk nægtelse af overarbejde.
  • begrundet i forhold vedrørende dig som medarbejder, fx hvis du er meget syg eller ikke løser dine opgaver på en faglig forsvarlig måde.

  Det gælder dog altid, at din arbejdsgiver skal indkalde DSL til en drøftelse af sagen, inden du kan afskediges. Det er med til at sikre, at ledelsen har en reel grund til at afskedige dig, og at det ikke blot handler om, at de vil af med dig som TR. Du skal derfor være meget opmærksom på, at DSL’s sekretariat bliver inddraget så hurtigt som muligt.

  Det er ogdå vigtigt, at du som tillidsrepræsentant bliver korrekt anmeldt hos både DSL og dine arbejdsgiver. Først når begge parter har anerkendt valget, kan du formelt tiltræde dit hverv. Det gælder også for suppleanten.

  Husk derfor at udfylde og indsende anmeldelsesblanketten, hurtigst muligt efter valget, så sender DSL besked til din arbejdsgiver.

  Aftaledokumenter:

  Tillidsrepræsentant i staten
  Aftale om TR-samarbejde og samarbejdsudvalg (kommuner)

 • Tillidsrepræsentantens opgaver

  Som tillidsrepræsentant er du DSL på arbejdspladsen og bemyndiges af DSL til at indgå aftaler på vegne af DSL. Du skal derfor som udgangspunkt varetage alle de opgaver, der udspringer af overenskomsten med tilhørende aftaler.

  Det gælder fx:

  • Kvalifikations- og funktionstillæg (herunder forhåndsaftaler) samt engangsvederlag
  • Personalepolitiske retningslinjer, regler og aftaler
  • Overordnede principper og politikker for lokal løndannelse
  • Aftaler om arbejdstid
  • Ansættelse på særlige vilkår ifølge rammeaftale om det sociale kapitel

  Du er IKKE bemyndiget til at indgå aftaler om:

  • Tillæg til chefer, som udøver personaleledelse
  • Tillæg for funktion i højere stilling (konstitution)
  • Seniorordninger
  • Fratrædelsesordninger
  • Afskedigelsessager

  Som tillidsrepræsentant er det også din opgave at indgå i dialog med ledelsen om, hvorledes arbejdspladsen skal fungere. Det handler mere om dialog og mindre om regler og jura.

  Du vælges af dine kolleger og bliver derved deres indgang til ledelsen. Det er derfor vigtigt, at du som tillidsrepræsentant sikrer dig et godt samarbejde med dine kolleger – om hvad er det, de tænker om dagligdagen og hvad skal der til for at det bliver bedre.

  Du skal som tillidsrepræsentant også være klar, når enkeltpersoner har problemer. Det kan være som bisidder ved tjenstlige samtaler, ved forståelse af overenskomsten og lokale aftaler, ved lønforhandlinger og ved generelt at være der, når kolleger har brug for en snak.

  Du kan også være med til at styrke det faglige engagement på din arbejdsplads ved at gøre brug af ordningen "du arrangerer – DSL betaler", hvor du kan søge støtte til aktiviteter som møder, virksomhedsbesøg mv. Læs mere om ordningen under medlemsfordele.

 • TR-uddannelse

  Som tillidsrepræsentant er det en god idé at deltage i en grunduddannelse.

  Du vil få tilbud om at deltage i en TR-uddannelse, som DSL typisk faciliterer gennem Fagbevægelsens Hovedorganisation, der er DSL's hovedorganisation. Kontakt sekretariatet, hvis du vil vide mere.

  Desuden kan du deltage i et netværk for tillidsrepræsentanter, som mødes 1-2 gange årligt. DSL's TR'ere deltager hvert år i et TR-møde sammen med JA's og DDD's tillidsrepræsentanter. Formålet er faglig opdatering, diskussion af relevante politiske emner, fx emner til næste overenskomstfornyelse. Desuden er det en god mulighed for at udveksle erfaringer og danne netværk med andre tillidsrepræsentanter.

  Husk, at som tillidsrepræsentant står du aldrig alene. Du kan altid ringe til sekretariatet og få hjælp og sparring.

 • Persondatapolitik for tillidsrepræsentanter

  Herunder finder du en persondatapolitik, der gælder for dig som tillidsrepræsentant og indeholder instrukser til, hvordan du skal håndtere personoplysninger i dit hverv. Kontakt sekretariatet, hvis du har spørgsmål til politikken og din håndtering af data.

  Persondatapolitik

Mit DSL