Gå til sidens indhold

DSL og samarbejdet med DM og JA

Fra 1. januar 2022 indgår DSL i et tæt samarbejde med DM (tidligere Dansk Magisterforening) og JA. I første omgang bliver foreningernes sekretariater slået sammen til ét fælles fagligt og økonomisk sekretariat. De tre foreninger fortsætter dog som selvstændige foreninger året ud. Vi arbejder på, at de tre foreninger, DSL, JA og DM, sammenlægges til en organisation fra 1. januar 2023.

DSL Charlotte 8

DSL er i dag med ca. 1.100 medlemmer en mindre organisation, og for at udnytte vores ressourcer bedst muligt sker det kun ved meningsfyldte samarbejder med organisationer i eller i tilknytning til vores arbejdsmarkeder og faglige identiteter. Bestyrelsen har på den baggrund overvejet, hvordan foreningen bedst muligt sikrer den fremtidige betjening af medlemmerne og bedst muligt sikrer vores aftaler og profilering af vores faggruppers faglige identitet.

Dine fordele som medlem

Læs mere om, hvad samarbejdet betyder for dig her:

Se  pjecen: DSL og samarbejdet med DM og JA

DM har 6-8.000 medlemmer med en naturvidenskabelig baggrund, JA har ca. 4.000, og DSL har ca. 1.100 medlemmer. De kan tilsammen give et godt tværfagligt fundament for DSL’s faggrupper i Biosøjlen med uddannelser som bl.a. biolog, agronom, landskabsarkitekt, forstkandidat, geolog og geograf, der relaterer sig til grøn forvaltning, planlægning, beskyttelse og forskning. DSL ser den grønne søjle som en mulighed for at samle mange af faglighederne med lang eller mellemlang uddannelse.

Vi ser desuden et potentiale i, at de af vores medlemmer, der arbejder med formidling, på sigt kan finde flere fagfæller i det nye fællesskab. 

Fællesskabet DSL-DM-JA bliver en af de større organisationer i Danmark med over 65.000 medlemmer. Heraf vil 12-14.000 have et professionelt afsæt inden for ”grøn” forvaltning, biologi og biovidenskab.

Tidsplan

1. januar 2022 bliver DSL’s sekretariat lagt sammen med DM’s sekretariat.

Medio 2022 træffes beslutning om vedtægt for den fælles organisation og sensommer/efterår 2022 træffer DSL’s medlemmer beslutning om fusion.

1.januar 2023 forventer vi, at DSL, JA og DM er en samlet forening.


Du kan forvente:

  • Styrket fagforeningsbetjening
  • Udvikling af vores overenskomster
  • Styrket studentersamarbejde
  • Stærke faglige tilbud og netværk
  • Flere arrangementer
Mit DSL