Gå til sidens indhold

DSL fusionerer med DM og JA

DSL har nu besluttet at fusionere med fagforeningen DM 1. januar 2023. Samme beslutning har JA truffet.

DSL Charlotte 10

DSL har siden januar 2022 haft fælles sekretariat med JA og DM. Du kender derfor allerede sekretariatsbetjeningen, de mange gode medlemsrabatter, adgangen til BIO’s fagfaglige tilbud og BIO’s nyhedsbrev.

Fra 1. januar 2023 vil du være medlem af DM, det hele går af sig selv, du skal ikke foretage dig noget. Du vil have fulde medlemsrettigheder med få undtagelser. De skyldes, at DSL er en FH-organisation (Fagbevægelsens Hovedorganisation), mens DM er en AC-organisation. For at det kan fungere, opretter DM en underforening – DM DSL – som så viderefører DSL’s forhandlingsret, medlemskabet af FH og CO10.

Du kan læse mere om fusionen her

Se et resume af fusionsaftalen

DM DSL

DM DSL varetager dine interesser i forhold til overenskomster (DM DSL bevarer DSL’s forhandlingsret), andre løn- og ansættelsesvilkår, samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, a-kasse, pension mm.

Fordi du har en DSL-uddannelse, bliver du automatisk også tilknyttet underforeningen DM DSL. Fra 1. januar 2023 og indtil første ordinære valg i 2023 ledes DM DSL af DSL’s nuværende formand og fire medlemmer af DSL’s nuværende bestyrelse. Dine interesser er således i kendte hænder.

 • Kontingent

  Hvis du i dag betaler fuldt almindeligt kontingent på 1.499 kr. eller halvt kontingent på 749 kr. som aktiv uden for DSL’s område, forbliver dit kontingent de næste tre år det samme som nu, og først herefter vil det falde til DM-niveau.

  Hvis du er studerende, selvstændig, pensionist eller passiv medlem, får du nyt kontingent. De få medlemmer, der får højere kontingent, har fået direkte besked om det.

  Du kan se DM’s kontingentniveauer her

 • Konfliktfond

  For at medlemmer af DSL kan få den samme økonomiske sikkerhed som andre medlemmer af DM, er det besluttet, at DM DSL skal have en konfliktfond på samme niveau som det øvrige DM.

  DSL’s eksisterende formue danner den økonomiske bund, og resten kommer fra, at kontingentet for et ordinært medlemskab forbliver på det nuværende niveau i ca. tre år.

  Det er ikke muligt at lægge konfliktfondene sammen. DM og DM DSL vil i tilfælde af en konflikt på arbejdsmarkedet være adskilte. DM DSL-medlemmer vil aldrig være omfattet af en konflikt i AC-regi – og omvendt.

 • A-kasse og pensionsforhold

  Dine a-kasse- og pensionsforhold ændres ikke, men du får mulighed til at skifte rabataftale til LB Forsikring. I dag har DSL samarbejde om rabat på forsikring med Runa, der er en del af LB Forsikring. Du kan også vælge at fortsætte din nuværende aftale med Runa.

  Hjemmesiden dslfagforening.dk lukkes gradvist ned, og det relevante indhold flyttes over på dm.dk, hvor DM DSL vil få sit eget område. Via MitDM vil du have adgang til medlemsrabatter, opdatere dine medlemsoplysninger mm.

 • Tillidsvalgte

  Medlemmer af DM DSL vil forsat kunne vælge tillidsrepræsentanter med samme faglige baggrund eller jobfunktion som dem selv.

  Som noget nyt vil tillidsrepræsentanter i kommunerne kunne vælges til at repræsentere på tværs af DM og DM DSL – også selvom overenskomsterne er forskellige. Men naturligvis kun, hvis de opstillede selv ønsker det. Tillidsvalgte får og har fået særskilt besked om, hvad fusionen betyder for dem.

  Vi har samlet en masse nyttige informationer på et særligt site for tillidsvalgte. Det kan du finde her

Mit DSL