Gå til sidens indhold

DSL Generalforsamling 2020

Skov Efterår Lånt Til DSL GF

DSL Generalforsamling – 25. september 2020

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.
4. Bestyrelsens visioner og aktivitetsplan for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forlag til behandling. 
6. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår og fastlæggelse af kontingent.
7. Valg af formand (i lige år).
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af statsautoriseret revisor.
10. Valg af en parlamentarisk revisor.
11. Eventuelt.

I 2020 er følgende repræsentanter på valg:

- Formanden (Henrik Steffensen Bach)
- Kommunale (Lars Delfs Mortensen)
- HedeDanmark (Jeppe Lange Nielsen)
- Private (Bo Tandebæk Kristiansen)
- Chefer (Mick Højgaard Have)

Alle ønsker at genopstille.

Lin Jordal-Jørgensen udtræder af bestyrelsen grundet start på kandidatuddannelsen i landskabsarktiektur. Der skal derfor vælges en ny repræsentant fra valgruppen Selvstændige for en 1-årig periode.

Det mere detaljerede program for dagen ser ud som nedenfor:

Kl. 09.30 - 12.00 Velkomstkaffe efterfulgt af rundvisning på Møllerup Gods* Møllerupvej 26, 8410 Rønde
Kl. 13.00 - 13.30 Frokost på Eldrupgård
Kl. 13.30 - 14.15 Info om SL'ing og HOPI, samt nyt uddannelsessted
Kl. 14.15 – 15.00 Beretning mm.
Kl. 15.00 - 15.45  Kaffe og valgkredse
Kl. 16.00 - 17.00  Generalforsamling fortsat incl. valg + afslutning

* Her hører deltagerne om, Møllerup Gods' historie og hvordan godset har udviklet sig som virksomhed anno 2020. Hvordan de har arbejdet med at bruge godsets eksisterende rammer, og dets historie til at nytænke brugen til fx ballet arrangementer, formidle landbrug og dyrke markerne med meget andet end hvede, som kan bruges inden for byggeri og sundhed i egne virksomheder.

OBS:
Generalforsamlingen afholdes med overholdelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forbindelse med COVID-19.

Ved samkørsel refunderes brobillet eller værdien af brobillet ved brug af færge.

Relevante dokumenter finder du her.

Vi glæder os til at se jer til årets generalforsamling i DSL.

Hilsen 

DSL

Kontakt

Sussi Lykke Singleton
Kontorfuldmægtig

Politik og Fag

Sussi
Mit DSL